Referat fra møde i Holstebro Byråd

Referat fra møde i Holstebro Byråd 19. marts 2019

Se hele referatet fra byrådsmødet

På mødet den19. marts 2019 besluttede byrådet bl.a:

  • at godkende anlægsregnskab for en række byggemodninger og vejprojekter. Der var i alt brugt 802.174 kr. mindre end budgetteret
  • at godkende anlægsregnskabet for ombygning af Mejdal Hallen, hvor der var et mindreforbrug i form af momsrefusion på 261.885 kr.
  • at forlænge låneaftalen med den selvejende institution Mejrup Kultur- og Fritidscenter med ekstra 12 år, så aftalen om lån af arealer først udløber i 2049
  • at vedtage kommuneplantillæg nr. 6 med de ændringer som fremgår af sagen. Plantillægget drejer sig om klimatilpasning med tre anlægsprojekter, som beskytter Holstebro mod oversvømmelser fra Storå
  • at vedtage lokalplan nr. 1143 med de ændringer som fremgår af sagen. Lokalplanen drejer sig om klimatilpasning af Storå med en dæmning og sluse ved Storådalen sydøst for Mejrup
  • at vedtage lokalplan nr. 1144 med de ændringer som fremgår af sagen. Lokalplanen drejer sig om klimatilpasning af Storå med en ny dæmning og sluse i den vestlige ende af Vandkraftsøen
  • at bevilge 309.000 kr. til at fjerne en del af Hattensvej nord for Holstebromotorvejen ved Mejrup.

 

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019