Referat fra møde i Byrådet

Se hvad Holstebro Byråd besluttede på mødet den 21. maj 2019, hvor der var 15 punkter på den åbne dagsorden. Næste byrådsmøde er 18. juni 2019.

Se hele referatet fra byrådsmødet

På mødet den 21. maj 2019 besluttede byrådet blandt andet:

 • at købe ejendommen Vinderupvej 2 i Ejsing på tvangsauktion. De samlede omkostninger i forbindelse med købet er ca. 25.000 kr.
 • at godkende årsregnskabet for Thorsminde Havn, der viser et overskud på 416.000 kr.
 • at godkende, at Thorsminde Havn opretter en kassekredit på 2 mio. kr. med udløb 31. december 2019 til at dække en midlertidig udgift for et oprensningsfartøj
 • at godkende to ændringer i vedtægterne i samarbejdsaftalen for affaldsselskabet Nomi4s:
  1) Formandsposterne går på skift mellem ejerkommunerne, så den enkelte kommune har næstformandsposten det første år og formandsposten det næste år.
  2) Nomi4s kan købe andele i forbrændingsanlægget i Måbjerg, så egnet affald ikke skal i udbud
 • at vedtage lokalplan nr. 1140, som giver mulighed for at bygge ca. 220 boliger nord for Mosebyvej i Hornshøj – med de ændringer som fremgår af sagen
 • at vedtage kommuneplantillæg nr. 5, boligområde ved Nørgårdsvej i Vinderup.
 • at sende forslag til lokalplan nr. 1152, boligområde ved Nørgårdsvej og Ålykkevej i Vinderup, i fire ugers fornyet høring. Formålet er at et område ejet af Vinderup Poultry ApS også bliver del af lokalplanen, hvor de kan udstykke private byggegrunde
 • at vedtage lokalplan nr. 1163 for en privat udstykning af fem byggegrunde ved Prins Buris Vej i Mejdal – med de ændringer som fremgår af sagen.
 • at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 2 i otte ugers høring, så butiksområdet ved Nyholm i Holstebro kan udvides, og at bebyggelsesprocenten fremover er på 40 %
 • at sende forslag til lokalplan nr. 1068 i otte ugers høring for at give mulighed for at udbygge området med butikker mellem Ringvejen og Lundholmvej i Holstebro Nord
 • at sende udkast til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald i fire ugers høring, samt at det er Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, som vedtager de endelige regulativer. Det drejer sig bl.a. om særskilt indsamling af madaffald fra husholdninger
 • at sende tillæg nr. 4 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan i otte ugers høring. Det drejer sig om etablering af ledning og regnvandsbassin som følge af udbygningen af købmandsgården i Tvis. Byrådet har også principbesluttet at ekspropriere landbrugsjord til formålet
 • at godkende ”Aftale om pakkeløsning”, som beskriver betingelser og økonomi for kommunen og Haveforeningen Nyholm i forbindelse med overtagelse af foreningens arealer ved Nyholm og nyetablering på arealer ved Mozartsvej
 • at tage udpegningen af Slagteriets nye bestyrelsesmedlemmer til efterretning
 • at tage Ankestyrelsens statistik over klagesager på social- og beskæftigelsesområdet til efterretning. Statistikken er bedre end landsgennemsnittet.

Kayas Pizza box