Referat fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 24. maj 2017

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Virksomhedssamarbejdet – virksomhedsbetjening og fremtidens arbejdskraft 1
2 Resultatrevision 2016 1
3 Pejlemærker for ressourceforløb – opfølgning på sidste møde 1
4 Nøgletal flygtninge – og nedjusterede forventninger til flygtningetal i 2017 og 2018 1
5 Boliger til flygtninge i tomme ældreboliger 1
6 Budgetopfølgning april 2017 1
7 Meddelelser 1

Lukkede dagsordenspunkter

8 Budget 2018 1
Kayas Pizza box
Kayas Pizza box

Be the first to comment

Leave a Reply