Referat af mødet i Udvalget for Natur, Miljø og Klima

Get Fit aug19

Referat af mødet i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 7. november 2017.

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand 2
2 Bevilling til friluftsliv og tilgængelighed i naturen 2
3 Naturpark Nissum Fjord – godkendelse af forslag til Naturparkplan 2
4 Grøn ordning – Blæsbjergmøllerne 2
5 Præcisering af vandforsyningsplanen om udtræden af almen vandforsyning 2

Lukkede dagsordenspunkter

6 Meddelelser 2
Brinks box
Kayas Pizza box