Referat af mødet i Teknisk Udvalg den 20. juni 2017

Indholdsfortegnelse

 

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Forslag til lokalplan nr. 1136 for boligområde ved Tingagervej 4 1
2 Forslag til lokalplan nr. 1131 – Boligområde ved Idom Kirkevej i Idom 1
3 Analysearbejde og løsningsmodel m.h.t. den trafikale situation i Skautrupvej/Herningvej krydset 1
4 Holstebro Lystanlæg – plejeniveau af grønne arealer og renovering af broer, Lægaard Mølle og faciliteter ved friluftsscenen 1
5 Stiforbindelse langs Øhusevej 1
6 Køreplaner for Holstebro bybusser 1
7 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 for Teknisk Udvalg. 1

Lukkede dagsordenspunkter

8 Pulje til Landsbyfornyelse 1
9 Kondemneringssag 1
10 Meddelelser 1

 

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.

Be the first to comment

Leave a Reply