REFERAT ÆLDRERÅDET: Møde nr. 03-2018

REFERAT

Møde nr. 03-2018

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 12.30 – 16.00, Mødelokale 292, 2. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:

Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvisholm Ahle, Leif Carøe, Leif Hornshøj, Ove Lund Arne, Nielsen, Jytte von Seelen.

Fraværende: Jytte von Seelen

Gæst:

Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 12.30 – 13.30 (pkt. 3)

Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 12.30 – 13.30 (pkt. 4) og kl. 14.00 – 16.00 (pkt. 7.c)

Jens Bejer Damgaard, Sundhedschef, Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl.

14.00 – 16.00 (pkt. 7.c)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden nr. 03-2018 den 15.03.2018.
 2. Godkendelse af referat nr. 02-2018 den 22.02.2018.
 3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
 4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill 5. Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariatet.
 5. Høringer mv.
 6. Aktuelle drøftelser
  1. Redigering af pjecen – Hvad kan Ældrerådet gøre for dig? v/ Erik Mitens

(udleveres under mødet)

 1. Orienteringsmøde onsdag den 18. april kl. 16.00 – 18.00 – Hotel Vinderup.
 2. Indsatsområder – oplæg til de 5 valgte emner v/ Erik Mitens
 3. Deltagelse i jernbryllupper v/ Erik Mitens
 4. Introduktion til Sundhedsområdet v/ Poula Sangill og Jens Bejer Damgaard kl. 14.00
 1. Budget 2018 – Ældrerådet.
 2. Orientering fra rådsarbejde, Udvalgsarbejde og arbejdsgrupper.

10.Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser.

 1. Næste møde den 12. april 2018 – 04-2018

12.Eventuelt.

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden nr. 03-2018 den 15.03.2018.
 2. Godkendelse af referat nr. 02-2018 den 22.02.2018 Referatet er godkendt med følgende rettelser:

Ændring til pkt. 3d – ikke ledelsesansvar, men ansvar for vejledning og valg af opgaver til oplæring.

Ændring pkt. 3e – forventer Ældrerådet, at dette komme til høring hos rådet.      Pkt. 4 ændres ordvalget fra fremlagt til orientering.

 1. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard Orientering om arbejdet på Demens-området.

Orientering om planen til fordeling af de ekstra 5,3 mio. kr. tildelte puljepenge, kommer til høring i Ældrerådet inden for få dage.

 1. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill

Social og Sundhedsudvalget har godkendt vedtægterne for Ældrerådet og sendt til Økonomiudvalget inden endelig godkendelse i Byrådet.

Ventelisten for plejeboligerne er blevet meget mindre end tidligere. Nuværende er 11 på venteliste, hvor 6 er akutte-borgere. Ældreboliger – her er der ledige boliger.

 1. Meddelelser fra:
  1. Formanden – herunder
   1. Danske Ældreråd
   2. Regionsældreråd: Egenbetaling på akutpladser
  2. Medlemmer
  3. Sekretariatet

Beslutning a.

 1. Intet nyt.
 2. Regionældrerådet vil lave en redegørelse for egenbetalingen for hele regionen.

Holstebro Ældrerådet har sendt oplysninger til Regionsældrerådet, hvordan det er for Holstebro kommune.

 1. Mette Bille: Faglige Seniorer har henvendt sig igen efter valget – har lavet en lille arbejdsgruppe og vender tilbage, hvis de mener der er noget der kunne have Ældrerådets interesse og involvering i.
 1. Høringer mv.

Intet.

 1. Aktuelle drøftelser
  1. Redigering af pjecen – Hvad kan Ældrerådet gøre for dig? v/ Erik Mitens

(udleveres under mødet)

 1. Orienteringsmøde onsdag den 18. april kl. 16.00 – 18.00 – Hotel Vinderup.
 2. Indsatsområder – oplæg til de 5 valgte emner v/ Erik Mitens
 3. Deltagelse i jernbryllupper v/ Erik Mitens
 4. Introduktion til Sundhedsområdet v/ Poula Sangill og Jens Bejer Damgaard kl. 14.00

Beslutning

 1. Forslag til revideret folder omdelt – til gennemlæsning og kommentarer sendes til Erik Mitens elektronisk.
 2. Sted ændret til Hotel Vinderup – da Aktiv Centret er optaget. Borgmester HC Østerby og Socialudvalgsformand Jens Kr. Hedegaard har givet tilsagn om deltagelse.

Forplejning: Pris 50 kr. pr. person + 1000 kr. for lokaleleje.

Annonceres i alle lokale aviser og ugeaviser ugen forud for mødet den 11. april 2018

Der laves plakater i A4 størrelse, der hænges op lokalt for at få gjort opmærksom på mødet. Plakater opsætning sendes til rådet medlemmer der printer og hænger plakaterne op lokalt.

 1. Udsat til næste møde.
 2. Ældrerådet har valgt ikke at deltage i disse begivenheder.
 3. En god og informativ gennemgang af Sundhedsområdet.
 1. Budget 2018 – Ældrerådet.

Regnskab for marts 2018 til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

 1. Orientering fra:
  1. Rådsarbejde

(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

 1. Udvalgsarbejde

(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

 1. Arbejdsgrupper

(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)

Beslutning

Udsat til næste møde.

10.Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser

 1. Danske Ældreråd formand og næstformandsmøde den 4. april 2018, Regions Ældreråd den 23. april 2018, Danske Ældreråd Nyborg Strand 7.-8. maj 2018.

Beslutning

De enkelte rådsmedlemmer har meldt tilbage om deltagelse.

 1. Næste møde den 12. april 2018 – 04-2018

Orientering om ensomhedsprojektet v/ Jens Bejer Damgaard.

12.Eventuelt.

Erik Mitens forsøger, sammen med forvaltningen, at lave en plan for besøgsrunde på alle plejehjemmene forud for møderne i Ældrerådet.

Ref. Birte Ahle

Gaardhøje 300x250 ny
Det Gamle Postkontor