Referat fra Teknisk Udvalg

PUNKT TITEL
1
 • PDFBilag 1: TU – 5. marts 2019 – Bilag – Opsamling – vækst og udvikling
2
 • PDFBilag 1: Forslag til lokalplan nr. 1143
 • PDFBilag 2: Resumenotat
3
 • PDFBilag 1: Forslag til lokalplan nr. 1144
 • PDFBilag 2: Resumenotat
4
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Kampagnekalender2019
 • PDFBilag 2: Bilag 2 – Sortplet udpegning 2018
 • PDFBilag 3: Bilag 3 – Spærring af Tingagervej ved hundeskoven
 • PDFBilag 4: Bilag 4 – Krydsning af Prins Buris Vej ved Halgård Bækstien
 • PDFBilag 5: Bilag 5 – Halgård Bækstien
 • PDFBilag 6: Bilag 6 – Hastighedsnedsættelse på Halgårdvej
 • PDFBilag 7: Bilag 7 – Forlængelse af sti langs Mozartsvej
 • PDFBilag 8: Bilag 8 – Borgerudpegede lokaliteter 2019
5
 • PDFBilag 1: Vestergade 38, Holstebro
 • PDFBilag 2: Vestergade 38 – oversigtskort
6
 • PDFBilag 1: Kortbilag stier 2019
 • PDFBilag 2: Skadespoint med billeder
7
 • PDFBilag 1: Kort over p-plads Ved Hallen
8
 • PDFBilag 1: Underskrevet låneaftale af september 2007
 • PDFBilag 2: Tillægsaftale 1 – februar 2019
9
 • PDFBilag 1: Kortbilag L1153 – vejnavn
10
 • PDFBilag 1: Bilag
11
 • PDFBilag 1: 002452 Anlægsregnskab Byggemodning Steensgårdsvej 2 etape
 • PDFBilag 2: 002457 Anlægsregnskab Byggemodning Tvis Møllevej
 • PDFBilag 3: 002461 Anlægsregnskab Byggemodning af Tommelise og forb i Mejrup
 • PDFBilag 4: 222672 Anlægsregnskab Cykelsti Vemb Rute 16
 • PDFBilag 5: 222698 Anlægsregnskab Ombygning af krydset Hjermvej Måbjerg Skolevej
12
 • PDFBilag 1: 002524 Anlægsregnskab Boligbyggemodning Kildevej Holstebro
 • PDFBilag 2: 003339 Anlægsregnskab Erhvervsområde Syd i Ulfborg 2 etape
 • PDFBilag 3: 010308 Anlægsregnskab EBA 2015
 • PDFBilag 4: 010310 Anlægsregnskab EBA 2016 etape 2
 • PDFBilag 5: 010313 Anlægsregnskab EBA 2017
 • PDFBilag 6: 010314 Anlægsregnskab EBA Rolf Krake Skolen
 • PDFBilag 7: 013588 Anlægsregnskab Nedrivning af Birken
 • PDFBilag 8: 212302 Anlægsregnskab Belægning rundkørslen i Vinderup
 • PDFBilag 9: 222384 Anlægsregnskab Stier 2016
 • PDFBilag 10: 222385 Anlægsregnskab Trafiksikkerhedskampagner 2018
 • PDFBilag 11: 222387 Anlægsregnskab Renovering af stier Holstebro By 2018
 • PDFBilag 12: 222666 Anlægsregnskab Renovering af cykelstier i midtbyen Holstebro
 • PDFBilag 13: 222691 Anlægsregnskab Cykelsti Mejdal
 • PDFBilag 14: 301562 Anlægsregnskab Vinduer og døre Skave Skole særlig vedligehold (Kopi)
 • PDFBilag 15: 301563 Anlægsregnskab Vinduer Halgård Skole særlig vedligehold
 • PDFBilag 16: 301566 Anlægsregnskab Vemb Skole reparation vinduesfalse særlig vedligehold
13
 • PDFBilag 1: Bilag 1
 • PDFBilag 2: Bilag 2
 • PDFBilag 3: Bilag 3
14
Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019