Projektpenge styrker hjælpen til sårbare børn og unge

Socialstyrelsen giver 10 millioner kroner til Holstebro Kommune til at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for sårbare og udsatte børn og unge.
Frem til 2021 styrker Holstebro Kommune det forebyggende arbejde blandt psykisk sårbare børn og udsatte børn, der mistrives.

Pengene skal gå til at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbud og skoler, så færre får behov for en specialisteret indsats og medicinering senere i livet.

Holstebro Kommune er en af 11 kommuner, der får støtte fra Socialstyrelsens pulje. Udgangspunktet for indsatserne er, at de er stærkt tværfagligt funderet og understøtter almenområdet.

 

Der igangsættes 12 delprojekter inden for kommunens pædagogisk psykologiske rådgivning, PPR.

 

I stand til at reagere hurtigere

 

– Med midlerne fra Socialstyrelsen bliver vi blandt andet i stand til at sætte ind med hurtig rådgivning, hvis for eksempel pædagogerne i en børnehave er bekymret for, om et barn har psykiske problemer eller mistrives. Vi vil også styrke vores vejledning og rådgivning til forældre, og vi styrker behandlingstilbuddene til børn med angst, tristhed eller adfærdsmæssige problemer, fortæller Steen Frederiksen, der er leder af PPR i Holstebro Kommune.

 

– Med projektpengene kan vi også gennemføre flere gruppeforløb og konsultationer for børn med psykiske problemer og for børn af psykisk syge forældre. Vi får flere kræfter til vores forebyggende og behandlende arbejde på i alt 12 områder, og jeg er sikker på, at det vil gøre en stor forskel for de sårbare og udsatte børn og unge i kommunen. Vi vurderer, at op til 10 procent af børn og unge i perioder kan betegnes som sårbare og udsatte. I Holstebro Kommune drejer det sig om godt 1200 børn, som vi kan komme i berøring med, så der er mange, der kan få gavn af pengene fra Socialstyrelsen, siger Steen Frederiksen.

 

Styrker den tværfaglige indsats

De ti millioner kroner fra Socialstyrelsen hjælper PPR til at få ekstra ressourcer, svarende til fire fuldtidsstillinger. Pengene bliver fordelt ud over flere faggrupper – også faggrupper som til dagligt er ansat andre steder end PPR: Psykolog, tale-hørekonsulent, ergoterapeut, ressourcepædagog, inklusionsvejleder og sundhedsplejerske.

– En del af projektet handler også om at styrke den tværfaglige indsats med andre aktører i kommunen, så børnene, de unge og familierne oplever, at de får en let tilgængelig, fleksibel og sammenhængende hjælp, siger Steen Frederiksen.

 

Læs mere her: www.holstebro.dk/ppr-projekter

Brinks box
Gaardhøje box 2019