Praksis fra Holstebro møder viden fra Aarhus i ny aftale

Aarhus Universitet er Holstebro Kommune nye samarbejdspartner. Fotograf Lars Kruse

Aarhus Universitet og Holstebro Kommune indgår en samarbejdsaftale om at styrke samspillet mellem viden, uddannelse og praksis. Temaerne er sundhed, studiepraktik, job til højtuddannede og erhvervssatsninger.

Med den nye aftale rykker universitetet i øst og kommunen i vest tættere sammen for skabe mere vækst og værdi til både forskning, offentlige institutioner og erhvervslivet.

Overordnet handler det om at bringe ny viden i spil, matche højtuddannet arbejdskraft med kommunens jobmarked og bruge praktisk og lokal erfaring som led i forskningen.

I aftalen fokuserer partnerne bl.a. på en række temaer og handlinger:

 

  • Kortlægning af beskæftigelsesmuligheder og jobåbninger for universitetets kandidater kombineret med digital og fysisk rådgivning i Aarhus
  • Kontakt mellem virksomheder og studerende om praktik og specialeskrivning, hvor også en lokal charmeoffensiv med fokus på områdets kultur- og fritidsoplevelser og bosætningsmuligheder skal øge rekrutteringslysten
  • Et arrangement hvor nordvestjyske virksomhedsledere præsenteres for universitetets erhvervssatsning og ønsker om samarbejde – evt. efterfulgt af workshops, innovation camps og andre aktiviteter for udvalgte projekter
  • Et projekt der skal sikre høj kvalitet i sundhedsuddannelserne og i kommunens sundhedsydelser gennem samspil mellem forskning, uddannelse og praksis.

 

Som leverandør af offentlige serviceydelser og udvikler af lokalsamfund og erhvervsliv er aftalen en stor gevinst for Holstebro Kommune:

– Vi har brug for et samarbejde med Aarhus Universitet for at skabe mere vækst. Aftalen giver os mulighed for bedre at være på forkant med samfundsudviklingen og løfte kvaliteten i velfærdsydelserne og hos erhvervslivet. Både i forhold til at omsætte nye tendenser og forskningsresultater, men også ved at synliggøre områdets muligheder, så universitets kandidater i højere grad vender blikket mod vest efter job og karriere, siger borgmester H.C. Østerby.

Aarhus Universitet ser også frem til at styrke samarbejdet til gavn for studerende, kandidater og vækst i kommunens virksomheder:

– Projektsamarbejder og specialeskrivning er værdifulde redskaber til at bygge bro mellem vores studerende og virksomheder – de får mulighed for at lære hinanden bedre at kende inden ansættelse. Samarbejdet med Holstebro Kommune er godt i gang for medicinstuderende, og vi vil gerne udbrede det til flere studieretninger. Vi ser også interessante perspektiver i et tættere samarbejde mellem kommunens jobcenter og karrierecentrene på AU, der skal give vores kandidater bedre muligheder for de attraktive karrieremuligheder i Holstebro. Personligt ser jeg frem til at mødes med nordvestjyske virksomhedsledere i Holstebro og sætte gang i den direkte dialog om, hvordan Aarhus Universitets viden kan anvendes og skabe vækst, siger rektor Brian Bech Nielsen.

 

  • Samarbejdet ledes af en styregruppe med den nødvendige beslutningskompetence i begge organisationer – på tværs af universitetets fakulteter og kommunens forvaltningsområder
  • 2019 er prøveår for samarbejdet, og forventningen er, at aftalen herefter udvides til 2020 og 2021.

Se samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og Aarhus Universitet i linket nedenunder.

Samarbejdsaftale mellem Holstebro Kommune og AU februar 2019.pdf
aula2_fotograf_Lars_Kruse_AU_Kommunikation.jpg
Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019