Politiet flytter 125 årsværk til Holstebro og Vejle

Som led i regeringens plan om at flytte en række statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til det vestlige Danmark bidrager politiet nu med flytning af ca. 125 årsværk.

Det er primært arbejdspladser i det eksisterende Administrativt Center Øst i Høje Taastrup, som skal flyttes vest for Storebælt. Centret skal flytte til Holstebro, hvor det skal lægges sammen med Administrativt Center Vest. Politiets nye samlede administration, Politiets Administrative Center, forventes at være etableret i løbet af 2018, mens udflytningen af arbejdspladser sker gradvist frem mod midten af 2019.

Medarbejderne i Administrativt Center Øst udfører i dag en lang række forskellige opgaver, fx udstedelse af kørekort, automatisk trafikkontrol, våbentilladelser og opdatering af kriminalregistre. Kriminalregistret er en opgave, som er særlig for Administrativt Center Øst og kræver derfor ekstra opmærksomhed at flytte, men derudover er det i store træk de samme opgaver, som kollegerne fra Administrativt Center Vest udfører.

Derfor kan udflytningen ifølge HR-direktør hos Rigspolitiet, Ina Eliasen, samtidig give politiet mulighed for på sigt at skabe ét samlet og stærkt fagligt miljø. Hun er dog udmærket klar over, at en udflytning er en meget alvorlig og svær sag for de berørte medarbejdere. Derfor lægger hun stor vægt på, at processen for udflytningen bliver så god som overhovedet mulig.

”Vi er helt klar over, at der nok er mange medarbejdere, som ikke ønsker eller har mulighed for at flytte med. Vi ved også, at udflytningen vil give anledning til usikkerhed. Vi vil lægge kræfter i at behandle den enkelte medarbejder så godt, som overhovedet muligt. Samtidig skal vi sikre, at vi i alt dette også holder fokus på opgaven, som vi skal løse, og på de borgere, vi skal betjene,” siger hun.

Udflytningen berører ca. 125 årsværk fra politikredse; Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi. Udover alle arbejdspladserne i Administrativt Center Øst, vil der være visse opgaver forbundet med politiets tungvognskontroller, som flyttes fra Tungvognscenter Øst i Greve til Tungvognscenter Syd i Vejle.

”Det er også her afgørende, at udflytningen sker i en god og ordentlig proces med fokus på, at nødvendig viden følger med opgaven,” understreger Ina Eliasen.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box