Opsamler og kortlægger plastik i Storå

Foto: Hvor meget plastik leder Danmarks næstlængste å, Storå, ud i havet?

Et projekt under Dansk Materiale Netværk undersøger, hvor meget plastaffald der løber ud i havet fra vandløb. Opsamlingsudstyr fisker plasten op af åen, så det kan sorteres, typebestemmes og genanvendes.

Dansk Materiale Netværk leder projektet, hvor Esbjerg og Holstebro kommuner skal finde nye veje til at genanvende mere plast. Partnerne er også miljøorganisation KIMO og de danske virksomheder, Desmi EnviRo-Clean og Quantafuel.

Opsamlingsudstyr fra Desmi EnviRo-Clean er i efteråret opsat i Fovrfeld Bæk i Esbjerg og i Storå i Holstebro. Plastik fra åerne, der ikke kan anvendes til andet og er i fare for ellers at blive efterladt hvor som helst, kan Quantafuel bruge på egne anlæg til at fremstille værdifuld grøn diesel.

Projektet følges tæt af kommunernes internationale miljøorganisation, KIMO:

– Mængden af affaldsplast fra danske vandløb har ikke tidligere været kortlagt. Med dette projekt får vi testet, om teknikken til at opsamle affald fungerer, og derefter er det vigtigt at få løftet det op på et nationalt niveau, siger national koordinator i KIMO, Ryan Metcalfe.

Regeringen fremlagde den 5. december 2018 en plasthandlingsplan, og Dansk Materiale Netværk medvirker gerne med sin faglighed til at rådgive og stå i spidsen for initiativer, der kan fremme hensigtsmæssig brug og genanvendelse af plast.

Plastaffald som cirkulær økonomi er i fremgang

Dansk Materiale Netværk (DMN) har dyb viden om plast og vigtige metaller og samarbejder i stigende omfang med danske kommuner om at finde modeller for at håndtere affaldsplast mest effektivt med henblik på størst mulig genanvendelse. Den cirkulære økonomi er rykket højt op på dagsordenen hos politikerne.

– Problematikken har mange danskeres bevågenhed. Alle synes, det er forfærdeligt, når der flyder med plast i naturen, og der er affald på strandene. De færreste ved imidlertid, at der sker meget inden for området, siger projektleder i DMN, Bente Nedergaard Christensen.

Holstebro Kommune først med plasthandleplan

Holstebro er som den første danske kommune på vej med en plasthandleplan, der skal anvise veje til at anvende plast hensigtsmæssigt og genanvende mere af den. Formanden for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, Karsten Filsø, har som vicepræsident i KIMO International og næstformand i Danmark både det internationale, nationale og lokale perspektiv.

– Kommunen har ca. 15 kilometer kyststrækning ud til Nordsøen, hvor vi i gennemsnit hvert år indsamler 1,7 tons affald pr. kilometer, heraf 60-70 procent plast. De 350.000 kr., det koster, ville jeg hellere bruge på hjemmehjælp og andre gode formål. I KIMO var vi de første til at sætte en plastdagsorden, og siden fulgte Danmarks Naturfredningsforening og andre efter. Jeg har det meget godt med, at vi i Holstebro Kommune får en plasthandleplan, siger Karsten Filsø.

Brinks box
Noojins boks alm.