Nyt musikalsk samarbejde

Klaverholdet optrådte i Trivselshuset mandag 28. januar. Der blev spillet et meget internationalt repertoire med musikstykker fra Ukraine, Armenien og Nord Korea.

Børn fra Syrien, Tyrkiet og Somalia deltager i succesfuldt projekt mellem Trivselshuset og musikskolen

I august blev der etableret et nyt samarbejde mellem Holstebro Musikskole og Trivselshuset. Fokus i samarbejdet er at tilbyde musikundervisning for børn med anden etnisk baggrund end dansk.

– Vi har meget fokus på at nå børn, som måske ellers ikke vil have råd til at få musikundervisning. Det gør vi gennem vores samarbejde med skolerne. Men vores nye klaverhold med børn, der er i berøring med Trivselshuset, er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan lave musikundervisning på hold og dermed gøre musikundervisning tilgængelig for en meget større målgruppe, fortæller Linda Kaul, der er souschef på Holstebro Musikskole.

De 7 børn er fra Syrien, Tyrkiet og Somalia. De kommer på musikskolen hver mandag og bliver undervist af klaverlærer Torben Samuelsen.

Højt humør

– Aldersspredningen er fra 10-15 år, hvilket jeg i første omgang så som lidt af en pædagogisk udfordring. Men børnene er så ordentlige og søde ved hinanden og har igennem denne første halvdel af sæsonen udviklet sig til en meget homogen gruppe. Jeg fornemmer, at de er meget interesserede i at vil lære, og der udvises stor disciplin i undervisningen, fortæller han.

– Der er altid højt humør, og vi griner meget sammen. Musik har uden tvivl en stor betydning for dem alle. Der er stort fremmøde til hver lektion, og de, der skulle være forhindret, sørger altid for, at jeg får besked i god tid ved afbud via SMS. Det gør det meget nemmere for mig at tilrettelægge dagens lektion, fortsætter Torben Samuelsen.

En stor succes

– Jeg er taknemmelig for at have fået lejlighed til at lære børnene og deres familier at kende. Det er dejligt at opleve den store opbakning både fra Holstebro Musikskole og fra Trivselshuset. Helt personligt er jeg meget glad for at være med til at opbygge og styrke et frugtbart samarbejde mellem de to institutioner. Alt i alt vil jeg pege på projektet, som det kører nu, som en stor succes, siger han.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.