Ny test hjælper patienter med lymfekræft

En gentest kan udvælge patienter med en aggressiv form for sygdommen Hodgkin lymfom, så de sikres effektiv behandling. Det viser nye resultater fra et internationalt forskningsprojekt, som Aarhus Universitetshospital har deltaget i.

 

Hodgkin lymfom er en kræftform, der udvikler sig i lymfeknuderne. Heldigvis er mulighederne for helbredelse i dag gode. Men nogle patienter oplever at få et tilbagefald, og så er det særligt vigtigt at vide, om de har en aggressiv eller en mindre aggressiv udgave af sygdommen.

 

Forskere fra Canada, Holland og Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har for nylig afsluttet et forskningsprojekt, hvor de konkluderer, at en ny genetisk test kan afgøre, om patienter med Hodgkin lymfom har den aggressive eller den mindre aggressive udgave af sygdommen.  Resultaterne er netop blevet publiceret i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Oncology.

 

I forskningsprojektet har forskerne brugt gentesten til at forudsige sygdomstilbagefald hos patienter, der allerede havde fået lavet en stamcelletransplantation som led i behandlingen af Hodgkin lymfom.

 

– En sådan test vil i fremtiden kunne vejlede lægerne i at udvælge patienter med en aggressiv udgave af Hodgkin lymfom, så de kan få en effektiv opfølgende behandling, f.eks. immunterapi, siger Francesco d’Amore.
Han har været ansvarlig for den danske del af forskningsprojektet – og er til daglig overlæge og professor på Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital samt Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitetshospital.

 

– I dag behandles Hodgkin lymfom i stigende grad med forskellige former for immunterapi, hvor man aktiverer kroppens eget immunforsvar til at dræbe kræftcellerne. Men det er dyrt at behandle med immunterapi, og derfor er det afgørende at vide hvilke patienter, der får gavn af den type behandling.

 

Fakta
  • Hodgkin lymfom er en kræftsygdom i lymfesystemets celler (lymfeknuderne).
  • Der konstateres ca. 140 nye tilfælde af Hodgkin lymfom om året i Danmark.
  • Hodgkin lymfom rammer primært to aldersgrupper: Unge mellem 25 og 30 år samt ældre mellem 60 og 65 år.
  • Behandlingen kan bestå af kemoterapi, evt. kombineret med strålebehandling. I sværere tilfælde bruges også stamcelletransplantation.  Immunterapi gives i stigende grad også i behandlingen af sygdommen.
  • Over 80 procent bliver helbredt for Hodgkin lymfom.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Francesco d’Amore

Kayas Pizza box