Ny museums-forplads indvies

Visualisering af Martin Erik Andersens kunstudsmykning af museernes forplads.

Pladsen ved museums-komplekset er et enestående kunstværk, der samtidig er på linje med de fineste pladser i Danmark

Lørdag den 8. juni bliver en festdag på Museumsvej i Holstebro.

Kl. 15.00 indvier Holstebros borgmester H.C. Østerby museernes nye forplads, der er skabt af billedkunstneren Martin Erik Andersen (f. 1964).

Samme dag åbner Holstebro Kunstmuseum i Færchfløjen særudstillingen ’Cultivating the Empty Field’ med værker af Martin Erik Andersen.

Ved indvielsen taler Martin Erik Andersen og formand for Holstebro Kunstmuseums bestyrelse, Rasmus Gamst Beltofte. Kunstudsmykningen af forpladsen indvies af borgmester H.C. Østerby. Alle er velkomne til at deltage, og der er fri entré.

12-stjernet mønster

Den kunstneriske ornamentbelægning er udført i fire typer granitsten af varierende farve og stoflighed. De danner tilsammen et komplekst 12-stjernet mønster, der er inspireret af stiftmosaikkerne i Ibrahim Agha al-Mustahfizans mausoleum. Mausoleet befinder sig i Aqsunqur-moskeen i Cairo og dateres tilbage til det 17. århundrede.

Astrid Noacks (1858-1954) skulptur Anna Ancher (1939) danner centrum for pladsen og ornamentet. På den måde forholder Martin Erik Andersens værk sig både til museumskompleksets unikke arkitektur og til kunstmuseets samlinger, der som ét af sine fokusområder har fremhævelsen af forbindelserne mellem vestlig og ikke-vestlig kunst.

Æstetisk helhed

Om pladsens visuelle udformning udtaler Martin Erik Andersen:

”Ornamentik og mønsterdannelse har historisk set haft en kulturelt overskridende karakter. De er med andre ord til stadighed blevet udvekslet på tværs af religiøse, magtpolitiske og økonomiske skel. Kulturhistorisk set er der ikke en skarp grænse mellem vestlig og østlig ornamentik. Al islamisk ornamentik bygger strukturelt set på euklidisk cirkelslagsgeometri og har dermed haft et løbende dekorativt feedback til europæisk kultur”.

Martin Erik Andersen har set det som sin opgave at ændre arealet foran museumsvillaen fra at være en praktisk og ordinær ankomst til museerne til at udgøre en imødekommende og æstetisk helhed. Ifølge kunstneren er en plads med en skulptur i midten ”vores højeste positive udtryk for fælles identitet i det udendørs offentlige rum”.

Seværdighed

Med pladsen har Holstebro og museerne på Museumsvej fået overdraget et enestående kunstværk, der samtidig er på linje med de fineste pladser i Danmark. En seværdighed til gavn for publikum, besøgende, by og egn. Og et symbol, der – blandt flere i byen – repræsenterer Holstebros globale udsyn, før og nu.

Forpladsen er skabt i velvilligt samarbejde med Kaj Bech A/S og Søren Andersen Arkitekter og med generøs støtte fra Holstebro Kommune og Ny Carlsbergfondet.

Særudstillingen ’Cultivating the Empty Field’ består af skulptur, installation, tegning, tekstil og lyd. Her undersøger Martin Erik Andersen forholdet mellem synet, kroppen og rummet som fundamentalt i al billedkunst. Der trækkes på et bredt register af referencer til både kunst- og kulturhistorie, metafysik og skabelsesmytologi. Vestens traditionelle kunst- og rumopfattelse bringes i udstillingen i dialog med aspekter centralasiatiske nomaders tæppetradition, samt billedforbuddet i både islam og jødedommen. På denne måde bidrager særudstillingen med perspektiver på forpladsens mønsterdannelser og betydningslag.

Brinks box
Kayas Pizza box