Ny fælles afdelingsledelse på plads for urinvejskirurgien i Midt- og Vestjylland

Bettina Lund Nielsen. Foto: Hospitalsenheden Vest.

Som følge af regionsråds budgetvedtagelse og beslutningen om at samle det urinvejskirurgiske speciale i den midt-vestlige del af Region Midtjylland under fælles ledelse i Hospitalsenheden Vest, er der ansat en ny afdelingsledelse til opgaven med at samle funktionen til gavn for patienterne.

Afdelingsledelsen består af ledende overlæge Maiken Bjerggaard og oversygeplejerske Bettina Lund-Nielsen.

Siden 2017 har de stået i spidsen for ledelsen af Urinvejskirurgisk Afdeling i Holstebro og har en solid erfaring med udviklingen af et hurtigt voksende speciale igennem mange år.

Med ansættelsen af den fælles afdelingsledelse er muligheden for at samle en ny stærk urologisk afdeling kommet et afgørende skridt nærmere. Den nye afdeling kommet til at dække et optageområde på over 500.000 borgere, der vil blive udredt og i de fleste tilfælde behandlet for eksempelvis prostata-, nyre- og blærekræft, samt for en række andre sygdomme i urinveje.

Herudover uddanner afdelingen både sygeplejersker og SOSU-assistenter, Falckreddere, og har en række medicinstuderende og læger på deres hoveduddannelse. Afdelingen har desuden en professor samt en forskningssygeplejerske tilknyttet, der forskningsmæssigt er med til at løfte afdelingen.

Den nye afdeling kommer til at bestå af medarbejdere fra både Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest. Forude ligger der et meget stort arbejde med at finde frem til en ny fælles kultur og nye fælles arbejdsgange, samtidigt med at de af regionsrådet vedtagne besparelser skal realiseres.

 

Urologien fra Hospitalsenhed Midt flyttes til Hospitalsenheden Vest. Hospitalsenheden Vest etablerer en urologisk udefunktion i Viborg. I udefunktionen vil indgå dagkirurgiske indgreb, kikkertundersøgelser og øvrige ambulante besøg.

Der vil for urologiske patienter stadigvæk være mulighed for at blive indlagt i den terminale fase i Viborg.

– Vi skal have set på de muligheder, denne funktion giver for at lave de bedste patientforløb som muligt, inden for de rammer vi har fået udstukket. Denne store forandring kommer ikke til at ske uden meget engagerede og dygtige medarbejdere. Derfor bliver opgaven i den nærmeste fremtid at få sat et hold, som har lyst og kompetencer til at være med i denne proces, lyder det fra ledende overlæge Maiken Bjerggaard.

Det er dog ikke de eneste forandringer, Urinvejskirurgisk Afdeling står over for. Forberedelsen af flytningen til Gødstrup er i fuld gang, så den nye Urinvejskirurgiske Afdeling skal dermed også igennem forandringsprocessen, som knytter sig til flytningen ind i disse nye rammer.

Et arbejde, som Maiken og Bettina glæder sig til at tage fat på sammen med medarbejderne.

Brinks box
Noojins boks alm.