Norge lærer af Midtjysk erhvervsfremme

Den midtjyske model for erhvervsfremme nyder stor bevågenhed fra udenlandske politikere og embedsmænd. Udspil fra forenklingsudvalg vil umuliggøre modellen.

Udenlandske politikere og erhvervsfolk – fra bl.a. Norge, Kina og flere sydamerikanske lande – besøger i løbet af 2018 Region Midtjylland for at lære mere om effektiv regional erhvervsudvikling. Det er nemlig i høj grad lykkedes regionen at skabe vækst med udgangspunkt i lokale erhvervs-styrker og tæt samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige.

Men den model er nu i fare for at forsvinde, med det udspil til centralisering af erhvervsfremmeindsatsen som regeringens såkaldte forenklingsudvalg tidligere på måneden lagde frem. Det ærgrer regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

– Vi er stolte af, at andre lande lader sig inspirere af de resultater, der bliver skabt i vores regionale partnerskaber. Men det er også med til at understrege, at forenklingsudvalget har en mere snæver opfattelse af erhvervsfremme end andre lande, siger han.

Mens forenklingsudvalget således primært fokuserer på erhvervsservice, handler regional erhvervsfremme i høj grad også om at skabe grobund for nye udviklingsmiljøer. En indsats som både Sverige og Norge aktuelt ønsker at håndtere regionalt i fremtiden.

Norge går i modsat retning

En gruppe politikere fra Aust Agder Fylke i Norge har således netop besøgt Midtjylland for at få inspiration til erhvervsfremme efter den norske regional-reform, hvor 19 fylker bliver til 11, ligesom en gruppe sydamerikanske lande kommer på besøg i juni måned.

– Der er både dansk og international evidens for, at regionalt forankrede partnerskaber skaber vækst. Her har vi i Midtjylland knækket nogle af de svære koder til at skabe udvikling i fællesskab, og det tiltrækker international opmærksomhed, forklarer udviklingsdirektør i Region Midtjylland, Kim Kofod Hansen.

 

Fakta

  • En lang række lande besøger i løbet af 2018 Region Midtjylland for at lære af midtjyske erfaringer med erhvervsfremme i regionale partnerskaber.
  • Siden 2007 har Region Midtjylland udviklet en række partnerskaber og programmer med dokumenteret effekt på vækst og erhvervsudvikling. Den tilgang bliver dog umuliggjort af nyt forslag om centralt styret erhvervsfremme.
  • Forslaget vil erstatte de regionale vækst- og udviklingsstrategier med én samlet strategi udformet af en bestyrelse i København.
  • Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter de regionale Vækstfora, og det bliver således den nationale bestyrelse, der beslutter om en erhvervsindsat skal sættes i gang i Region Midtjylland.
  • Både i Sverige og i Norge er der en modsatrettet tendens, hvor erhvervsfremmen i stigende grad regionaliseres for at sikre optimal udnyttelse af regionale styrkepositioner.
  • Den tilgang har således dokumenteret effekt – også i Danmark, hvor tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at virksomheder, der deltog i de midtjyske regionale initiativer skabte 6.700 nye arbejdspladser og 9,5 mia. kroner i meromsætning sammenlignet med virksomheder, der ikke deltog (nyeste opgørelsesperiode 2007-2013).
Kayas Pizza box
Kayas Pizza box