Naturprojekt midt i byen bliver godt for fisk og padder

Foto: Gråænderne er ikke i tvivl: Det våde element i Lystanlægget er et hit

Bækken får flere slyngninger i skovgrøfterne, vandhullerne ændrer karakter og de større træer får mere plads. Et nyt anlægsprojekt skal styrke naturoplevelsen i den østlige del af Lystanlægget i Holstebro og give bedre forhold for laks, ørred, frøer og tudser.

6. juni 2019 tager kommunen hul på et af de projekter, som skal forny Lystanlægget op mod 200-års jubilæet for ’byens åndehul’ i 2023.

Projektet er et naturprojekt, hvor Lægård Bæk får flere slyngninger og ledes ind i skovområdet ”Verdens ende” ved Østervang. Det vil give bedre forhold for laks og ørred, ligesom frøer og tudser vil få et nyt og forbedret vandhul inderst i skovslugten.

Det lille vandhul, der i dag findes mellem Ringsøen og friluftsscenen, ændres hen over sommeren til et græsareal.

Bækken anlægges, så den fortrinsvis følger de skovgrøfter, der allerede findes i området. På den måde sikres, at de mange større træer bliver stående og fastholder natur- og skovpræget i denne del af anlægget.

Skriv alt

Se hele oversigtskortet for helhedsplanen for Lystanlægget Holstebro

Når projektet er gennemført, vil der i bækkens løb i skovhjørnet fremover være muligt i de tidlige vintermåneder at se laks og havørreder grave deres æg ned i vandløbsbundens grus og sten.

Nede ved Ringsøen kommer et nyt lille bækløb til søen, så der løbende tilføres vand til den nyrestaurerede vandmølle.

Det kan ikke undgås, at anlægsprojektet kommer til at rode lidt. Men der tages hensyn til både træer og bækkens dyreliv under arbejdet, som tager to-tre uger.

Til efteråret går kommunen i gang med endnu en etape.

Kayas Pizza box