Når scenekunsten er en leg får de mindste en god start på kulturlivet

Foto: Daginstitutioner i Holstebro Kommune kan se frem til 'teatermøder i børnehøjde'. Her er det "Kunstpartiets" skøre tyrefægter, som besøger børnene.

Børnekulturgruppen i Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret har fået 551.000 kr. af Kulturministeriet til projektet “Teatermøder i børnehøjde – kultur for og med børn i daginstitutioner”.

800 børn i alderen 0-6 år, 200 pædagoger og 30 scenekunstnere fra ind- og udland skal de næste tre år give hinanden kulturoplevelser gennem teatermøder med ‘byttehandler’, hvor børnenes bidrag er ligeså meget værd som de professionelles.

 

Brædderne er ikke nødvendigvis skrå, og ingen er blot publikum eller performer. Alle deltagere er nemlig begge dele. Både børn, pædagoger og de professionelle scenekunstnere skaber kulturoplevelser sammen med et særlig koncept, som Odin Teatret er verdenskendt for.

 

Meningen er, at børnene ved selv at ‘spille med’ og byde ind med deres bidrag oplever at være del af en kunstnerisk proces med scenekunstnere.

 

Alle dagtilbud i kommunen er med, og teatermøderne kommer til at ske i børnenes velkendte hverdagsrammer.

 

Kulturudveksling der bygger bro

 

Drivkraften i teatermøderne er børnenes undring og naturlige nysgerrighed gennem kreativitet og leg. De bliver aktive medspillere frem for passive tilskuere til et skuespil.

 

– I Holstebro Kommune har vi i forvejen en god tradition for at bygge bro mellem kunstnere og institutioner. For eksempel Odin Teatret og Dansk Talentakademi, Black Box Dance Company og Balletskolen eller Musikskolen og folkeskolerne. Nu er det de yngste, som får lov til at udfolde sig i det sjove møde mellem scenekunsten og legen. Arbejdsmetoden vil også være med til at inspirere til egne initiativer og kulturaktiviteter i dagplejen, vuggestuer og børnehaver, siger Lene Dybdal, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Projektmidlerne kommer fra Kulturministeriets “Pulje til en tidlig kulturstart”, der bl.a. skal forbedre samarbejdet med kommuner og kulturinstitutioner, sikre at kunst- og kulturoplevelser er tilgængelige og lærerige samt udbygge eksisterende strategier og planer for børns møde med kunst og kultur i dagtilbud.

 

Holstebro Kommune er en af otte kommuner, som modtager tilskud fra puljen blandt i alt 43 ansøgere. Projektet er forankret hos Kunst og Kultur afdelingen og ledes i det daglige af Børnekulturgruppen.

 

Børnekulturgruppen, er et netværk for oplevelser med kunst og kultur for og med børn i dagpasning og består af repræsentanter fra vuggestuer, dagplejen og børnehaver, biblioteks- og kulturområdet samt Børne- og Ungeforvaltningen samt Kunst og Kultur. Gruppen varetager opgaver i forhold til samspillet mellem daginstitutionsområdet og kulturaktører bredt set.

 

De øvrige samarbejdspartnere i projektet er pædagoguddannelsen på VIA University College, dansere fra Black Box Dance Company og sangere fra Operaen i Midten.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.