Musikteatret og TTH Holstebro i historisk partnerskab

Nordvestjyllands største underholdningsvirksomheder går hånd i hånd for at styrke produktet og landsdelen
Med udgangspunktet i at 1+1 skal være mere end 2 har Musikteatret Holstebro og TTH Holstebro lavet et strategisk samarbejde, som har til formål at pulje kræfterne i et uset parløb for sammen bedre, at kunne styrke deres respektive positioner som oplevelsesmæssige fyrtårne i Holstebro Kommune og i den nordvestjyske underholdningsindustri.

Med henholdsvis 200.000 gæster og 400 arrangementer, og 80.000 gæster og 50 hjemmestævner/events placerer musikteatret og håndboldklubben sig som landsdelens med afstand største publikumsmagneter.

Det nye samarbejde skal være en gevinst for de to underholdningsvirksomheder og deres gæster. Men det skal også styrke kendskabet til landsdelen.

– Vi er sikre på, vi styrker hinandens kommercielle fundamenter. Samarbejdet skal udmønte sig i nye oplevelser, events og attraktive eksponeringsmuligheder til glæde og gavn for vores samarbejdspartnere, siger John Mikkelsen, direktør i TTH Holstebro.

Endelig skal det nye, kulturelle og sportslige partnerskab i Holstebro bruges til at styrke kendskabet til landsdelen.

– Med tilflytning, nybyggeri, gang i hussalget og en motorvej, der åbner lige om lidt, har Holstebro momentum. Det skal vi udnytte til at fortælle omverdenen, at vi bor på en attraktiv egn med et rigt og varieret udbud af kultur og topsport, siger Anders Jørgensen, direktør i Musikteatret Holstebro.

Både fra erhvervsliv og kommunalt hold bliver det nye initiativ hilst velkomment.

– Det er et stærkt signal og en god nyhed for Nordvestjylland og Holstebro Kommune, at de nu intensivere deres samarbejde i bestræbelserne på at styrke hinanden og hele området”, siger Ejgild Christensen fra STS Biler A/S.

– Det glæder mig at to så markante fyrtårne, sammen ønsker at styrke byen og egnen. Jeg håber at der kommer flere partnere til i samarbejdet, siger Jens Axel Birns fra virksomheden Birn A/S

– Det er afgørende, at vi befæster de styrkepositioner, vi har, og her er Musikteatret Holstebro og TTH Holstebro to af de væsentligste, siger Borgmester H.C. Østerby.

Nu er samarbejdet etableret. Men Musikteatret Holstebro og TTH Holstebro har ikke tænkt sig at lukke sig om sig selv. De ser gerne samarbejdet blive udvidet med andre aktører fra landsdelen, der kan se en fordel i at styrke sig selv og hinanden i et tæt samarbejde.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box