MØDE I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2018..

Indholdsfortegnelse

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Valg af formand og næstformand til Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2018 – 2021 3
2 Introduktionsprogram – Social- og Sundhedsområdet 4
3 Rammeaftale – det sociale område 2019-2020 5
4 Status vedrørende ordning med servicemedarbejdere i plejecentre 6
5 Orientering om §18 tilskud ved 1. runde 2018 7
6 Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer 8

Lukkede dagsordenspunkter

7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer 9
Brinks box
Brinks box