Modernisering af Dragonkasernens Mandskabs- og Materielfaciliteter

Get Fit aug19
Den spæde opstart for nye hjem for køretøjer og soldater 

14. marts 2019 blev aktstykket for etape 2 godkendt i Finansudvalget, og dermed godkendt etableringen af de første 3 standardgarager med mandskabs- og materielfaciliteter.

Alle tre bygninger planlægges etableret mere eller mindre samtidig og har en ønsket færdiggørelsesdato i slutningen af 2021. Projekteringen forventes at starte ultimo maj i år, projektet forventes i udbud medio oktober 2019, så der kan skrives kontrakt ultimo februar 2020.

Følgende indhentning af sikkerhedsgodkendelser og bestilling af betonelementer kan projektet starte til august 2020. Nedrivningerne kan evt. starte lidt tidligere.

Bygningerne forventes færdige med en lille forskydning så de er afleveret ultimo 2021.

Bygningen: 100 x 25 meter
Tårn: 25 x 25 meter – 3 etager

Stuen: 10 VB kamre/depot
2 Briefing rum/pudsestue/kontor
Toiletter

1.Sal:  Skabe (175)
Tørrestuer
Bad og Toilet

2.Sal:   Teknikrum (ingen anvendelse)

8 porte i hver side
16 standpladser
Internet og gulvvarme

Endvidere planlægges på et fyraftensmøde med arkitekten på Dragonkasernen, så soldaterne kan få stillet spørgsmål og høre mere om anvendelse og indretning.

Se mange flere billeder på regimentets facebookside, venligst udlånt af presse- og informationsofficer ved Danske Artilleriregiment i Oksbøl, der har samme garager.

Tidsplan:

Udbud medio oktober 2019
Kontrakt underskrives februar 2020
Projektstart august 2020
Færdig ultimo 2021 (ca. 10 måneder pr. garage)
Garagerne i den sydlige del af kasernen, bliver revet ned, og nye bygningsnumre tilgår.

Brinks box
Brinks box