Midt- og Vestjyllands Politi: Pas på isflager fra lastbiler

Det kan være forbundet med livsfare, når flager af is falder ned fra taget af lastbiler. Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer derfor chaufførerne til at fjerne is fra lastbilens tag inden kørsel og anbefaler desuden bilister at sænke farten og holde ekstra afstand til lastbilerne.

Det kolde vejr indebærer ikke kun en risiko for glatte veje. Frostgraderne kan også få vand på taget af lastbiler og større køretøjer til at fryse til store stykker af is, som kan falde af under kørsel.

“Vi har modtaget de første anmeldelser om lastbiler, der taber blokke og flager af is på vejene, når de kører. Der opstår let farlige situationer i trafikken, når det sker. Rigtigt slemt bliver det, hvis isen rammer andre køretøjer eller trafikanter. En tung isblok kan gå igennem forruden på en bil med alvorlig personskade til følge, og det er decideret livsfarligt, hvis isen rammer fodgængere eller cyklister,” siger Henrik Glintborg, leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Derfor kan straffen for at køre rundt med isflager på taget være ganske stor. Udgangspunktet er en bødestraf, men afhængigt af omstændighederne kan en betinget frakendelse af kørekortet også komme på tale. Og hvis en ulykke udløst af faldende isflager fra en lastbil ender med at koste menneskeliv, kan chaufføren blive sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om uagtsomt manddrab.

“Selv om det er chaufførens ansvar at fjerne isflager fra lastbilen inden kørsel, anbefaler vi at reducere hastigheden og holde ekstra afstand, hvis du som bilist ser en lastbil med is, der falder ned fra taget,” siger Henrik Glintborg.

Brinks box
Brinks box