Mellem 20 og 50 lærerstuderende i Holstebro

Efter sommerferien kommer der nye uddannelser og flere studerende på VIA i Holstebro.

VIA er sikre på, at mindst ét hold lærerstuderende begynder deres uddannelse i Holstebro efter sommerferien – måske to hold. VIA forventer også at starte et hold på den nye uddannelse til produktionsingeniør.

Der kommer flere uddannelsesmuligheder og flere studerende i Holstebro, når det nye studieår begynder til august. Det står klart efter at fristen for at søge ind på uddannelserne udløb i går, torsdag 5. juli.

Søgningen til læreruddannelsen i landsdelen er steget med over 60 procent. En del af den store stigning formodes at hænge sammen med den nye mulighed for at starte sin læreruddannelse på VIA i Holstebro.

VIA er sikre på, at mindst et hold med 20-25 studerende begynder deres læreruddannelse på campus i Holstebro efter sommerferien. Men måske bliver det til to hold. VIA kender først det endelige antal i slutningen af juli eller begyndelsen af august.

VIA forventer også at et hold på 8-10 studerende starter på den nye uddannelse til produktionsingeniør i Holstebro til august.

– Vi glæder os utrolig meget til at byde de nye uddannelser og studerende velkommen her til Holstebro. De styrker byen som studieby og er med til at sikre fødekæden til både skoler og virksomheder her i landsdelen, siger kommunaldirektør Lars Møller.

Herunder ses en artikel om den nye læreruddannelse i Holstebro skrevet af journalist Hanne Duus fra VIA University College, som har interviewet kommunens direktør for Børn og Unge, Susanne Ebdrup:

Ny læreruddannelse skal sikre flere lærere til Holstebro

Fra sommeren 2018 kan studerende også tage dele af læreruddannelsen på Campus Holstebro. Den nye uddannelse er med til at sikre flere lærere til området. Og så ser de nye studerende med helt nye øjne på udviklingen af folkeskolen, mener Susanne Ebdrup, direktør for Børn & Unge.

Når sommeren går på hæld og gaderne i Holstebro igen fyldes med nye studerende på de mange uddannelser, vil vi som noget nyt også møde lærerstuderende. Fra sommeren 2018 udbyder VIA nemlig også dele af læreruddannelsen i Holstebro. Uddannelsen er en såkaldt uddannelsesstation, hvor kommende lærerstuderende kan tage flere fag og hele deres praktik i Holstebro. Og samtidig bliver de en del af studiemiljøet på Campus Holstebro.

Uddannelse sikrer lokal forankring

Ifølge Susanne Ebdrup, direktør for Børn & Unge i Holstebro Kommune, er det godt for fastholdelsen af lærere i området. Målet er en sikring af læreruddannelsen i området, så de unge ikke forlader egnen for at uddanne sig. Med den risiko at de ikke vender tilbage igen senere.

”Det er ofte i de år, hvor man tager en videregående uddannelse, at man også etablerer familie. Så hvis vores unge flytter til en anden by for at læse til lærer, så vil mange blive boende, der hvor de nu har dannet venskaber og familie. Og så kommer de ikke retur til Holstebro. Men med en læreruddannelse i byen, er der stor chance for, at flere bliver i området. Og sikrer, at der bliver en fast lærerstab i Vestjylland,” siger Susanne Ebdrup.

Flerfagligt campus øger kvaliteten

Hun peger også på, at fra et kommunalt perspektiv er der et stadig øget fokus på samarbejde mellem forskellige faggrupper.

”Vi vægter højt, at lærere, pædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker arbejder sammen på tværs. Jo flere forskellige øjne på et område, jo større chance for, at vi får vi øje på både nye muligheder og faldgruber. Og det fokus får de studerende naturligt, når de går op og ned ad hinanden til daglig,” siger Susanne Ebdrup.

Ny skolestruktur

I Holstebro er der én folkeskole – med tre forskellige geografier. Hver geografi har sin profil med henholdsvis Bevægelse, idræt & elitesport; Kunst, kultur & Musik, samt Science og et internationalt fokus. Her kan de kommende lærerstuderende i høj grad blive interessante medspillere, mener Susanne Ebdrup.

”Vi vil invitere de nye lærerstuderende ind og bidrage til udviklingen af profilerne. Det kan både være i forbindelse med praktikforløb, med deres bachelorprojekt eller i særlige udviklingsprojekter. Der er ingen tvivl om, at med en læreruddannelse i kommunen, får vi også stærkere medspillere, der kan være med til at udvikle og udnytte samspillet mellem læreruddannelse og folkeskolen.”

”De unge kommer med skæve vinkler, som vi andre ikke nødvendigvis ser. Jeg ser det som en stor styrke at få lærerstuderende i Holstebro,” siger Susanne Ebdrup, der ser frem til samarbejdet både med de kommende lærerstuderende og med uddannelsen i Holstebro.

Brinks box
Espersen box