Medie: Voldtægtsmænd slipper billigere end ønsket

Voldtægtsmænd slipper billigere, end Folketinget har ønsket, da politikerne i 2016 skærpede straffen for voldtægt med brug af vold eller trusler om vold.

Det skriver BT.

1. juli 2016 blev loven skærpet, så disse voldtægter skal straffes med op til tre år og seks måneders fængsel. BT har gennemgået 95 voldtægtsdomme fra januar 2016 til maj 2017. Heraf faldt 17 domme efter strafskærpelsen.

10 af disse 17 domme var fuldbyrdede voldtægter. I disse 10 domme fik gerningsmanden i gennemsnit en straf på 26,7 måneder, altså lidt mere end to års fængsel.

Justitsministeriet oplyser i en mail til BT, at man først forventer, at strafskærpelsen for alvor slår igennem for sager, hvor der faldt dom i 2017. Desuden er voldtægtssager forskellige, påpeger ministeriet.

Rigsadvokat Jens Røn er enig med Justitsministeriet.

– Det, man har lagt op til, der skulle straffes, var en fuldbyrdet såkaldt overfaldsvoldtægt. Så har man lagt op til, at alle voldtægtssager skulle skærpes med et år. Men alle voldtægtssager er forskellige, siger Jens Røn.

– Og andre sager, som ikke er overfaldsvoldtægter har man sigtet mod domme på 2 1/2-3 år. Og selv om det er en overfaldsvoldtægt, så kan der være omstændigheder i den enkelte sag, som gør, at straffen bliver højere eller mildere.

Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, kan ikke forklare, hvorfor dommene ikke er strengere.

– Jeg har ikke noget bud på, hvorfor jeres tal viser det. Men jeg kan sige, at al strafudmåling er konkret, siger Mikael Sjöberg.

– Og hvis jeres undersøgelse viser, at de forskellige domme ikke lever op til Folketingets ønsker, så er det ikke modvilje mod beslutningerne. Jeg ved, at strafskærpelsen i voldtægtssager ligger i baghovedet hos os alle sammen.

Han understreger, at voldtægtssager er de mest forskellige.

– Der er ikke to sager, der er ens. Så det kan være en del af forklaringen, siger Mikael Sjöberg.

/ritzau/

Brinks box
Noojins boks alm.