Mange vil i retten som domsmænd

Foto: Retsbygningen i Holstebro på Stationsvej

Med en ny tilmeldingsform og markedsføring har Holstebro Kommune oplevet en overvældende interesse fra borgerne om at blive domsmænd eller nævninge.

445 ansøgninger til en grundliste med plads til 195.

Da tilmeldingen lukkede, kunne kommunens chefjurist ikke blot konstatere en stor borgerinteresse, men også en god fordeling af køn og alder blandt de forskellige kandidater til den såkaldte grundliste, hvorfra nævninge og domsmænd bliver udvalgt.

 

I Danmark er det helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

 

Holstebro Kommunes grundlisteudvalg tjekker de indsendte oplysninger og sender en udvalgt grundliste med 195 kandidater videre til Vestre Landsret, som herfra trækker lod til hvervet som nævning eller domsmand for retskredsen.

 

– Vi har haft stor succes. Listen, som kommunen sammensætter og videresender, skal være repræsentativ for kommunen, og det har vi i den grad mulighed for med så mange ansøgninger, siger chefjurist Jesper Dürr, der også er sekretær for Grundlisteudvalget.

 

– Annonceringen og tilmeldingsmetoden har været ny i år, og det er glædeligt, at der er taget så godt imod initiativet. Grundlisteudvalget har i mands minde aldrig tidligere haft så mange ansøgere at vælge imellem. Det er vi rigtig glade for, og vi vil gerne takke alle, der har ansøgt, siger Jesper Dürr.

Grundlisteudvalget er nu i gang med en nærmere gennemgang af ansøgningerne for at sammensætte den endelige liste. Forventningen er, at de 445 ansøgere i slutningen af februar 2019 får at vide, om de er kommet på grundlisten eller ej.

 

Kandidaterne får kun besked fra Vestre Landsret, hvis de bliver udvalgt til den endelige nævninge- og domsmandsliste.

 

Fakta:

  • 445 tilmeldinger ligeligt fordelt mellem kønnene
  • Opdelt i alderskategorier er der kommet 35 ansøger i alderen 18-30 år, 116 ansøgninger i alderen 31-60 år og 158 ansøgninger i alderen 60+
  • Kommunen har bl.a. brugt sociale medier, avisannonce, nyheder og direkte mail samt digitaliseret ansøgningsprocessen via webformular med NemID i ansøgningsperioden
  • Domsmænd og nævninge kaldes også for lægdommere, og forskellen på de to betegnelser er, at der kun bruges nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end fire års fængsel.
Brinks box
Kayas Pizza box