LEDIGE TILLADELSER TIL TAXIKØRSEL

Tilladelserne skal betjenes med en storvogn med særlig handicapvenlig indretning

Tilladelser til taxakørsel er omfattet af reglerne om handicappedes adgang til offentlig reguleret beskæftigelse. Ansøgere, som mener at de er omfattet af disse regler, kan kontakte Jobcenter Holstebro og få nærmere vejledning herom.

Ansøgning skal ske på et særligt skema der fås i:

Teknik og Miljø, Rådhuset, Kirkestræde 11, 2. sal, 7500 Holstebro,

tlf. 9611 7555 eller mail teknik.miljoe@holstebro.dk.

Det koster 468 kr. at søge om en tilladelse.

Ansøgningsskema med bilag og betaling af gebyr for behandling af ansøgningen skal være Teknik og Miljø, Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, i hænde senest den 18. december 2017.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.