Leder af Børnehusene Ellebæk stopper

Jacob Birk-Nielsen ønsker at fratræde som leder af Børnehusene Ellebæk.

– Jeg har onsdag bedt Holstebro Kommune om en fratrædelsesaftale i forhold til mit lederjob i Børnehusene Ellebæk. Ud fra den presseomtale, der har været den seneste tid, er der blevet igangsat et stort pres på min ledelsesstil og min person. Da mit hjerte brænder for Ellebæk-området, ønsker jeg hele personalet, børnene og forældrene held og lykke i fremtiden, siger Jacob Birk-Nielsen.

Kommunen beklager, at Jacob forlader posten midt i en proces med fokus på det gode arbejdsmiljø, ledelseskultur og samarbejde med tillidsvalgte i det formelle samarbejdsforum Lokal Med i Børnehusene Ellebæk.

Men der er forståelse for det svære pres, han er udsat for. Det var ikke det udfald, kommunen satsede på, men det fornødne handlerum til at skabe udvikling har desværre ikke været til stede i den givne situation.

Holstebro Kommune vil nu vurdere situationen og den fremadrettede proces og snart melde ud om den fremtidige ledelse af Børnehusene Ellebæk.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box