Landmænd får priser for at pleje sjælden orkidé

På Plantekongres 2018 blev 15. juni Fondens Naturpris uddelt. Prisvinderne var Jytte Schaldemose og Poul Martin Petersen Nielsen – som Anders Horten, biolog i Mariager Fjord Kommune modtog prisen på vegne af. Foto: Torben Worsøe.

Over alt i Danmark dyrker landmænd naturpleje for at passe på unik natur. To af dem har netop modtaget 15. Juni Fondens Naturpris for at sikre og forbedre den danske flora og fauna.

I området Enhøj ved Mariager Fjord vokser den sjældne orkidee, Hvid Sækspore, som kun findes tre steder i Danmark og er klassificeret som akut truet. Heldigvis har lodsejer Poul Martin Petersen Nielsen i flere år arbejdet sammen med Mariager Fjord Kommune for at sikre at blomsten, og de andre sjældne arter der findes i området, ikke uddør.

For det arbejde har han netop modtaget 15. Juni Fondens Naturpris på Plantekongres 2018. Prisen gives til danske lodsejere, der gennem realisering af projekter aktivt har bidraget med en ekstra indsats for naturen.

– Med naturprisen får vi sat fokus på alle de aktiviteter landmænd har for at sikre, beskytte og udvikle naturen. Den er et håndtryk for den indsats de gør, men skal også inspirere andre til lignende aktiviteter, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer og en del af bedømmelsesudvalget til 15. Juni Fondens Naturpris
Formålet ved naturprisen er at motivere og inspirere til samarbejde og vidensdeling om naturprojekter – gerne på tværs af interesser og ejendomsskel – i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

Og samarbejde på tværs til fordel for naturen er netop, hvad de to øvrige prismodtagere har gjort. Erik Pedersen og Jytte Schaldemose, der dyrker naturpleje med Galloway-kvæg ved Brende Ådal på Fyn, modtager også 15. Juni Fondens Naturpris.

Skal den sårbare natur knyttet til enge, overdrev og moser overleve i Danmark, så er det helt centralt, at udvikle naturpleje som driftsgren. Naturpleje skal være en god forretning. Erik Pedersen og Jytte Schaldemose viser som ihærdige græsningsentreprenører vejen blandt andet i Brende Ådal på Vestfyn. De er samtidig meget aktive i Fynsk Kødkvæg og Fynsk Naturkød, ligesom de deltager aktivt i formidling af projekter m.v. Dette afspejler ikke mindst tanken om at sikre afsætning af kødet fra de græssende dyr til rimelige priser. Jersore Galloway er også på den måde pionerer i den vanskelige branche, som naturpleje som driftsgren er.

15. Juni Fondens Naturpris blev uddelt på Plantekongres 2018, der er arrangeret af SEGES, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Bedømmelsesudvalget består af Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, Seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, Københavns Universitet og Agronom Jørn Jensen 

Kayas Pizza box