Landbrugsstyrelsen har bestået eksamen i informationssikkerhed

Arkivfoto

Pressemeddelelse: Landbrugsstyrelsen har bestået eksamen i informationssikkerhed med ros

For at kunne udbetale de mere end otte mia. kroner, som hvert år udbetales til danske landmænd fra EU, skal Landbrugsstyrelsen hvert tredje år gennem en omfattende audit for at bevise, at styrelsen fortsat lever op til EU’s høje krav til informationssikkerhed. Den eksamen har Landbrugsstyrelsen netop bestået.
Publiceret juli 2019

Landmænd kan ånde lettet op. Landbrugsstyrelsen kan nemlig også i de kommende tre år udbetale tilskud fra EU. Det står klart efter, at Landbrugsstyrelsen i slutningen af juni var igennem en grundig audit – den såkaldte ISO 27001 certificering – over fire dage på fire af styrelsens kontorer rundt omkring i Danmark.

– Det er helt afgørende for os som styrelse, at vi har styr på vores informationssikkerhed. Jeg er glad for, at vi igen har bestået eksamen i informationssikkerhed med ros fra auditorerne. Vi arbejder konstant på at leve op til de høj krav fra EU omkring landmændenes data og de penge, de får udbetalt, så erhvervet kan være trygge i, at vi har styr på det. Vi har arbejdet rigtig meget med at få det bredt ud i hele styrelsen – blandt andet gennem et korps af sikkerhedsambassadører. Det er mange penge, som vi er ansvarlige for, og det betyder rigtig meget for erhvervet, at vi hele tiden lever op til den højeste standard, siger vicedirektør Sarah Børner.

ISO 27001 er en international standard for informationssikkerhed. Certificeringen stiller krav om, at organisationer etablerer et reelt ledelsessystem for informationssikkerhed. Det er altså ikke nok med hensigtserklæringer om informationssikkerhed.

Landbrugsstyrelsen er en af de få styrelser i staten, som har selve den certificering, der er et krav fra EU. Det skyldes, at Landbrugsstyrelsen er udbetalingsorgan af landbrugsstøtte.

Landbrugsstyrelsen blev ISO 27001 certificeret for første gang i 2016.

Kayas Pizza box