Kursus styrker forældre med anden etnisk baggrund

Deltagerne føler sig mere sikre i forældrerollen, er blevet bedre til dansk og har fået større netværk, hvor de kan støtte hinanden og udveksle erfaringer.

Mange forældre i Holstebro Kommune har efterhånden haft gavn af at gennemføre kurset ”De Utrolige År” – i daglig tale DUÅ. Her lærer de gennem eksempler og andre forældres erfaringer at blive bedre til at håndtere de svære situationer, der kan opstå i børnefamilier.

Nu har Holstebro Kommune gennemført det første DUÅ-kursus specifikt for familier med anden etnisk baggrund. Seks familier med i alt 17 mindre børn har gennem det seneste halve år deltaget i kurset i Nørrelandskirkens Børnehus, og resultaterne har været rigtigt gode.

– Alle forældre siger, at de har fået meget med sig fra kurset. Vi kan høre, at de er blevet meget bedre til dansk i perioden og har mere mod på at tale det. De fortæller, at de nu føler sig mere sikre i forældrerollen. Mange føler sig som bedre forældre og har en mere positiv tilgang og mere tålmodighed i samværet med børnene, siger Aase Espersen, leder af Pædagogisk Ressourceteam ved Holstebro Kommune.

Forældrene har kunnet bruge hinandens gode eksempler og ideer og fået et udvidet netværk. De har fået en erfaring med, at det er normalt, at man synes, det i perioder er svært at opdrage børn. Og de har fået en viden om, hvordan institutionspersonalet arbejder og opfatter dem nu som samarbejdspartnere.

– Alt i alt har det været en stor succes, og vi glæder os til at starte næste hold i august 2018, fortæller Aase Espersen.

Stabilt fremmøde

Kurset har kørt ved hjælp af projektmidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Holstebro Kommune er med i projektet sammen med tre andre kommuner, og formålet har været at yde en helhedsorienteret indsats til familier med børn i alderen 0-6 år.

Og det tyder altså på, at den grundige indsats virker over for en forældregruppe, der nogle gange er udfordret af de danske normer for børnepasning og forældreroller.

– Forældrene har haft et stabilt fremmøde og er kommet med godt humør, selv om de har tunge ting i deres liv. De har været nysgerrige på, hvordan man opdrager børn i Danmark, og hvordan man kan bruge DUÅ-principperne. Vi har oplevet, at de er blevet skarpe på at lege og rose hver dag og have tydelige regler og rutiner, fortæller ressourcepædagog Dorthe Mølgaard og sundhedsplejerske Lene Bjerre, der har stået for undervisningen.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box