Kunst i byudvikling

Ved lanceringen af publikationen ”Kunst i byudvikling” i Kanalbyen i Fredericia holdt bl.a. kulturkonsulent Helle Sigh fra Holstebro Kommune oplæg.

Holstebros kunst har fundet vej ind i en ny publikation, som Realdania By & Byg har udgivet

Et besøg i Holstebros nyåbnede Center for Sundhed er ikke kun et møde med en sundhedssektor og en række klinikker og ambulatorier. Det er også et møde med kunst fra gulv til loft, skabt af forskellige kunstnere: En skulpturel rebus, som ikke går op, store udskårne træfigurer og et gulvareal, der er udformet som ét stort kunstværk.

– For Holstebro Kommune er det ønsket, at de forskellige kunstværker i byens nye sundhedscenter hver for sig og til sammen kan være med til at signalere ro, harmoni, professionalisme og kvalitet og sende et signal til borgerne om, at de er i sikre og trygge hænder uanset ærinde i huset. For kommunen er kunsten i sundhedscenteret samtidig en naturlig følge af byens mere end 50 år gammel filosofi om, at kunsten skal ud til borgerne, siger kulturkonsulent Helle Sigh fra Holstebro Kommune.

Den årelange filosofi betyder, at borgere og besøgende overalt på deres færd gennem byen møder en lang række af de værker, som gennem tiden er blevet placeret i byens gader, pladser og grønne områder og i huse og bygninger, og filosofien har nu også ført til, at den vestjyske købstad har fundet vej ind i en ny publikation om ”Kunst i byudvikling”.

Styrke oplevelsen

Alle værker på Center for Sundhed, der åbnede i efteråret 2018, er blevet til i en proces, der har været tæt integreret med selve byggeprocessen. Statens Kunstfond har i fællesskab med Holstebro Kommune og Region Midtjylland givet tilskud til det stedspecifikke kunstprojekt.

I den nye publikation ”Kunst i byudvikling”, som Realdania By & Byg har udgivet, indgår Center for Sundhed – sammen med kunstprojekter fra andre byer – som eksempel på, hvordan kunst i byudviklingen og samspillet mellem kunstnere og professionelle aktører kan være med til at styrke hele oplevelsen af det enkelte sted, hvad enten det er en helt ny bydel, et byrum eller en bygning.

Igennem de sidste 10 år har Realdania By & Byg gjort sig en række erfaringer med strategier for kunst i byudvikling, dels via byudviklingsprojekterne Køge Kyst og Kanalbyen i Fredericia, dels via boligejendommen Bispebjerg Bakke i København, der blev udviklet i samarbejde med kunstneren Bjørn Nørgaard som en sammensmeltning af kunst og arkitektur i bygningens udtryk.

Kunstens bidrag

I den nye publikation er erfaringerne fra Køge Kyst og Kanalbyen samlet og suppleret med erfaringer fra andre byer, bl.a. Holstebro Kommune. Via artikler, interviews og masser af fotos kan kommuner, byudviklingsselskaber, arkitekter, rådgivere og andre, der ønsker at arbejde med kunst i byrum og byggeri, hente læring og inspiration til, hvad kunsten kan bidrage med – for eksempel skabe tidlig opmærksomhed og ejerskab og være med til at stimulere bylivet og tilføre værdi til et nyt byområde.

Publikationen rummer også beskrivelser af, hvordan kunst i eksisterende byrum og kvarterer kan være med til at give et løft og bidrage til en ny identitet og øget trivsel hos beboere eller brugere.

Ved lanceringen af publikationen ”Kunst i byudvikling” i Kanalbyen i Fredericia holdt bl.a. kulturkonsulent Helle Sigh fra Holstebro Kommune oplæg.

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box