Kom til borgermøde i Holstebro om sundhed – hvad er vigtigst for dig?

Center for Sundhed i Holstebro Kommune

Regionsrådet i Region Midtjylland inviterer til borgermøder om sundhed. For at høre borgernes ønsker til fremtidens sundhedsvæsen.

Borgermøderne holdes i Holstebro, Rønde og Brabrand. De er åbne for alle, der har lyst til at bidrage med ideer til, hvordan sundhedsvæsenet skal fungere mange år frem i tiden.

 Vi vil rigtigt gerne høre helt almindelige borgeres syn på lokale sundhedsudfordringer og hvordan vi kan hjælpe med at løse dem. De tilbud, vi laver, skal give mening for de borgere, der skal bruge dem. Derfor inviterer vi til møderne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Borgernes forslag og ideer skal bruges i arbejdet med regionens kommende sundheds- og hospitalsplan, der skal laves i efteråret.

Møde om samarbejde og sundheds- og psykiatrihuse

Borgermødet i Holstebro holdes torsdag 4. april kl. 19-21 i Center for Sundhed på Stationsvej 35. Mødet kommer bl.a. til at handle om Sundhedshuse, Psykiatrihuse og samarbejdet mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner.

– Borgerne skal have reel indflydelse. Derfor inddrager vi i god tid før planerne laves, som vi netop har vedtaget principper for i regionsrådet. Vi vil gerne høre borgernes bud på, hvor fx teknik kan hjælpe til at løse lokale sundhedsudfordringer, siger Else Kayser (EL), formand for regionens udvalg for inddragelse og samskabelse.

Mød bare op

Borgermødet er åbent for alle med interesse for lokale sundhedstilbud. Man skal ikke tilmelde sig, men bare møde op.

På mødet deltager regionsrådspolitikere og regionen byder på kaffe, kage, frugt og vand til alle deltagere.

Udover de åbne borgermøder holdes møder med inviterede borgergrupper i Horsens og Silkeborg.

Fakta

  • Region Midtjyllands Udvalg for inddragelse og samskabelse inviterer til i alt fem borgermøder om sundhed med titlen: Sundhed – hvad er vigtigt for dig?.
  • Borgermøderne holdes i Rønde, Brabrand, Holstebro, Horsens og Silkeborg.
  • Møderne i Holstebro, Rønde og Brabrand er åbne for alle, mens møderne i Horsens og Silkeborg er for særligt inviterede.
  • Borgermødet i Holstebro holdes torsdag 4. april kl. 19-21 i Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro. Mødet er åbent for alle og kræver ikke tilmelding.
  • Regionsrådet vedtog i januar 2019 ni grundprincipper for borgerinddragelse og demokrati.

 

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019