KENDER DU REGLERNE FOR AT FØRE VANDSCOOTER?

Sidste maj omkom to unge amerikanere, mens flere andre kom til skade, ved en tragisk vandscooterulykke i Københavns Havn. Ulykken medførte øget fokus på problemerne med denne form for sejlads, og kort tid efter blev der indført skrappere krav til sejlads med vandscootere.

Nu er det atter sæson for vandscootersejlads, men inden du tænder motoren, har du så sat dig ind i de nye regler? Hvis ikke så kommer de her:

? Du skal have et vandscooterbevis, som du skal medbringe ved sejlads.

? Sejl ikke tættere på land end 300 meter. Sejlads ud til 300 meters grænsen skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed, der ikke må overstige 5 knob.

? Du skal overholde eventuelle lokale sejladsbestemmelser.

? Promillegrænsen er 0,5 promille.

? Der skal være rednings- eller svømmevest til alle på vandscooteren.

? De almindelige søvejsregler gælder også for vandscootere, herunder hensyn til andre på og i vandet.

? Du skal have en ansvarsforsikring og være i besiddelse af dokumentation for, at forsikringen er tegnet og betalt.

Læs mere om reglerne for vandscootersejlads på www.soefartsstyrelsen.dk/Skol…/Fritidsfartoejer/Vandscootere

Politiet udfører en række maritime kontroller flere steder i landet i løbet af sommeren.

// Politi

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.