Jydske Dragonregiment: ”Gør det nu rigtigt”

V uddannelsesbataljon er mødt ind i denne uge, og gør klar til at modtage værnepligtige.

Mandag bliver en travl dag. Det gør de næste fire måneder faktisk. De værnepligtige til Hærens Basis Uddannelse (HBU) møder ind. Derfor bruges tiden inden til planlægning, standardisering og mere planlægning. Denne onsdag var der befalingsmandsuddannelse i øvelsesterrænet, hvor de kommende delings- og gruppeførere, kan gøre deres undervisningstekniske og taktiske overvejelser, når det bliver rekrutternes tur til at skulle i ”felt, farlig”. Sergentskolen og officersskolen træder i baggrunden, og hverdagen træder i forgrunden. Hvordan gør vi egentlig, når vi gør det? Ikke altid hvad bøgerne foreskriver, men hvad den mangeårige erfaring hos vores kollegaer fortæller os giver mening. Ofte i hvert fald. ”Jeg er faktisk rigtig sej til daglig” siger en af sergenterne og griner. De er afslappede nu. De lader op. De ved at de næste par uger i særdeleshed bliver hårde. En stor flok computerspillende, coladrikkende unge civilister, skal forvandles til kompetente, værdige og fokuserede soldater – til kollegaer. Inden befalingsmændene kører ind på kasernen, faldt et par ord fra bataljonsbefalingsmanden: ”Gør det nu rigtigt. Tag jer tiden til at gøre det ordentligt første gang og husk, at rydde op efter jer i skoven.”

En af dem der skal undervise de nye værnepligtige, er Ammon. Han er kadet, og i praktik de næste tre uger. ”Jeg har altid drømt om at blive soldat, og efter min kandidat var den nye officersuddannelse en naturlig vej ind.” Der er ingen tvivl om at Ammon glæder sig til at prøve teorien af i praksis: ”… og det bliver lidt spændende at finde ud af, hvordan man kommer til at agerer over for de værnepligtige, i forhold til hvor hård eller blød man ligesom skal være i de enkelte situationer.

Det ventes at der på mandag stiller 270 nye værnepligtige ved Jydske Dragonregiment.

God fornøjelse!

Kayas Pizza box
Kayas Pizza box