INFORMATION TIL MÅGEPLAGEDE VIRKSOMHEDER

Regulering af sølvmåger, sådan forholder du dig.

Regulering af måger – sølvmågerne er stadig en gene for mange

Teknik og Miljø oplever hvert år, at mange virksomheder og borgere henvender sig med mågeproblemer. Oftest opstår generne i sommerhalvåret, hvor de voksne måger flyver og skriger for, at hente mad om kommunikerer med ungerne i rederne på de flade tage.
Mågerne kan samtidig virke voldsomme og aggressive overfor kunder på vej til virksomhederne, og virker utrolig støjende og irriterende dagligt for virksomhedernes ansatte.
En koordineret indsats mod mågerne er nødvendig for at få reduceret generne fra mågerne.

Ansøgning om tilladelse til regulering

For at imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed kan virksomheder der er plaget af sølvmågerne ansøge om tilladelse til regulering. Ansøgningen findes på www.virk.dk, hvor der kan søges om tilladelse til regulering af hhv.

  • gamle måger (i perioden 1. februar til 31 marts)
  • reder, reder med æg og yngel (i perioden 1. april – 31. juli)

Det er Naturstyrelsen der træffer afgørelse om ansøgningerne. En eventuel tilladelse til reguleringen kan videregives til den/de personer der fysisk regulerer mågerne.

Gratis regulering

Teknik og Miljø har siden 2010 været i dialog med Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF) vedr. regulering af sølvmåger.
JKF’s frivillige jægere koordinerer indsatsen mod mågerne i Holstebro, og har stor erfaring med reguleringerne.
JKF tilbyder vederlagsfri regulering til de virksomheder der er plaget.
JKF’s regulering er betinget af, at virksomhederne har:

  • opnået tilladelse fra Naturstyrelsen
  • sikret en adgang til taget
  • informeret personalet om jægernes aktivitet på matriklen
  • informeret brugere/kunder/gæster om jægernes aktivitet (eksempelvis ved opslag i virksomheden)

Opnår virksomhederne tilladelse til regulering gennem Naturstyrelsen, kan tilladelsen videresendes til Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF) v. Jens Otto Hundsdahl, pr. mail: joh@hundsdahl.dk

Kayas Pizza box

Be the first to comment

Leave a Reply