Igen mange fødsler i Holstebro Kommune

Foto: Colourbox

I 2018 kom 664 nyfødte borgere til verden i Holstebro Kommune. Storken havde ekstra travlt flere steder i skoledistriktet Holstebro By, men også i Mejrup og Borbjerg var der flere fødsler end normalt.

I 2016 var der regulært babyboom med 726 fødsler, i 2017 blev der født 655 og sidste år kom 664 børn til verden i Holstebro Kommune. Det er over gennemsnittet for de sidste fem år.

 

341 børn er født i skoledistriktet Holstebro By, og Mejrup havde også fremgang i 2018 med 74 fødsler mod 55 i 2017 og kun 28 i 2014. I Borbjerg skoledistrikt er der også født rekordmange, nemlig 23.

 

Kommunens tal viser også, at 62 børn er født af kvinder med udenlandsk statsborgerskab – heraf er 24 fra Østeuropa (inkl. Ukraine)

 

I procent er den samlede fødselsrate højere end landsgennemsnittet, og Holstebro Kommune fortsætter dermed den positive tendens fra tidligere år.

 

– Det er absolut et godt tegn, at borgere i Holstebro Kommune ønsker at stifte familie eller udvide børneflokken. Om det er fordi, mulighederne for småbørnsfamilier er optimale, eller det er de trygge miljøer for de nye medlemmer, ved vi faktisk ikke? Måske er det bare lysten, der driver værket, og det er vi da super glade for, siger borgmester H.C. Østerby.

 

Sundhedsplejen har også bemærket de mange fødsler i Holstebro By i forhold til normeringen, der var sat 39 fødsler lavere.

 

Indbyggertallet stiger på syvende år

Det samlede befolkningstal er fortsat i fremgang. 1. januar 2019 var der 58.508 borgere i Holstebro Kommune. Det er 119 flere end samme tid sidste år og svarer til en befolkningsfremgang på 0,20 %. Stigningen ser ud til at følge samme udvikling i nabokommuner som Herning og Viborg. De officielle tal, som præcist kan sammenligne kommunerne, kommer fra Danmarks Statistik engang i marts.

 

Holstebro Kommune har haft befolkningsfremgang hvert år siden 2012.

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019