I sne og slud – den værnepligtige skal ud

Get Fit aug19
Foto af Sergent Agersnap

Fjerde uddannelsesuge for de værnepligtige

 Af presse- og informationsofficer

Kaptajn M. Veltzé

Uddannelsen af de værnepligtige skrider planmæssigt frem, og i uge 9 har begge værnepligtseskadroner (HBUESK) været i felten og bl.a. øvet stillingsindtagelse og ildåbning. Stillingsindtagelse og ildåbning er en del af de enkeltkæmperfærdigheder som de værnepligtige lærer ved Jydske Dragonregiment.

Indlæringsmæssigt har temperaturer langt under frysepunktet gjort sit til, at der skal tænkes alternativt fra instruktørernes side for at de værnepligtige får udbytte af lektionerne, der er henlagt til Holstebro Øvelsesterræn. Heldigvis undervises de værnepligtige også i at tage vare på sig selv, herunder bevare kampkraften i det vejrlig, der har pakket Danmark ind i sne og is. Bevarelse af kampkraft er ligeledes en vigtig enkeltkæmperfærdighed.

En løsning på bevarelse af kampkraft er en finsk sauna. Saunaen består af en teltflage og en tændt sprittablet. Som det ses af billederne tager soldaten teltflagen omkring sig. Mellem benene har soldaten den tændte sprittablet, og efter ganske kort tid vil soldaten være tøet op og kan fortsætte sin opgaveløsning. En løsning, der virker, er simpel og som kan klares med det materiel som de værnepligtige har udleveret.

Til Åbent Hus den 26. maj kan du opleve hvordan det er at være værnepligtig ved Jydske Dragonregiment. Vi håber på bedre vejr til Åbent Hus, men i værste fald står uddannelsesbataljonen klar med en finsk sauna.

Uge 4

Uge 4

Uge 4

Foto af Sergent Agersnap

Læs mere om Krigsdagbogen her
Læs mere om Åbent Hus dagen her

Brinks box
Brinks box