I går blev ni sprogofficerer ved Jydske Dragonregiment udnævnt

Get Fit aug19

Af pressebefalingsmand
oversergent T. G. Anker

Sprogofficererne har gennemgået deres uddannelse i to moduler: Første uddannelsesmodul gennemføres på Sergentskolen i Varde, hvor de gennemgår basale militære færdigheder, herunder våbenbetjening, skydning og instruktørvirke. Andet uddannelsesmodul gennemføres på Forsvarsakademiet i København. Uddannelsen er meget intensiv og tager i alt to år. Efter endt uddannelse kan officererne udsendes på mission som tolke og kulturvejledere.

På sprogofficersuddannelsen kan der vælges mellem tre sprog: russisk, dari og arabisk.

Regimentet ønsker sprogofficererne S. H. Bork, K.M. Schütz, R. Pries-Brokmann, F.C.M. Østergaard, J.L. Christensen, J.M. Kjeldsen, K.B. Jakobsen, M.P. Jørgensen og N.T. Hultén tillykke med udnævnelsen.

Læs mere om sprogofficersuddannelsen her

Nye SPROFF

Brinks box
Get Fit aug19