Jydske Dragonregiment: Housewarming for 1. Brigade

Chefen for 1. Brigade, Brigadegeneral Henrik Lyhne, modtager styrken.

10. januar afholdtes oprettelsesparade for 1. Brigade på Dragonkasernen i Holstebro

Af kontakt- og informationsbefalingsmand
Oversergent N. StoneDen 1. januar opstilledes 1. Brigade i ny organisation, og flyttede samtidig deres Stabshovedkvarter til Dragonkasernen i Holstebro. Fuldt opstillet vil Brigaden tælle 4000 soldater, sammensat af enheder fra hele landet: Føringsstøtteregimentet, Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Jydske Dragonregiment, Ingeniørregimentet, Efterretningsregimentet og Trænregimentet. Samtlige enheder var repræsenteret til paraden.

Chefen for 1. Brigade, Brigadegeneral Henrik Lyhne, takkede i sin tale for den gode velkomst på Dragonkasernen. Brigadechefen fremhævede, at vi som soldater bærer Dannebrog på vores skuldre, og at soldater er noget helt særligt, hvorfor det er et udvande begreberne ved at sammenligne os med civile virksomheder. ”Vi skal værne om den militære korpsånd. Det operative virke må have den højeste prioritet. Jeg glæder mig til at møde jer i vores rette element, felten. Ikke på paradepladsen.

Fungerende chef for Hærstaben, Oberst Keld Robert Christensen ”Vigtigst af alt er jer der står her i dag. I skal lære at arbejde sammen, også digitalt.[…]Der er i sandhed travlt i Hæren, især i 1. Brigade.  Hærens største enhed. Giv plads til alle. Hav tålmodighed. I skal være den helstøbte og robuste spydspids.

Medlem af Folketinget for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, fremhævede behovet for, at styrke det danske forsvar i en usikker tid med terrortrussel, og et Rusland der opruster og optræder mere og mere selvsikkert overfor nabolandene. ”Et helt centralt element i denne styrkelse af Forsvaret er, at der i de kommende år skal opbygges en slagkraftig brigade på 4000 mand […] der kan kæmpe selvstændigt og indgå i NATOs kollektive forsvar, bl.a. som forstærkning i de baltiske lande i tilfælde af en tilspidset situation, eller levere enheder til indsættelse i internationale opgaver.

 

H. C Østerby, Borgmester i Holstebro, bød også Brigaden velkommen til Dragonkasernen og til kommunen. Borgmesteren mente, at selvom der kunne blive en masse gode kommunale byggegrunde i øvelsesterrænet, så var Regimentet en del af kommunens DNA. Borgmesteren ønskede slutteligt Brigaden god arbejdslyst, og velkommen til Holstebro.

kranse
Kranselæggelse ved Brigadens mindesten, ved Grev Ingolf af Rosenborg, Brigadegeneral Lyhne og formand for foreningen Jyske Brigades Venner.

 

Grev Ingolf af Rosenborg om dagen: ”Det var fantastisk. Det var flot. Dejligt at Brigaden får tildelt ressourcer på ny. Det er en stor dag for mig personligt.” Grev Ingolf er major af reserven ved Livgarden, og protektor for foreningen Jyske Brigades Venner. Greven var dog ikke sikker på at han skulle med Brigaden på øvelse lige med det første, da han ikke er omskolet til m/95.

 

Efter paraden samledes foreningen Jyske Brigades Venner til kaffe og kage i Casino, hvor de endvidere fik en briefing af Regimentschefen for Jydske Dragonregiment, Oberst Anders Poulsen, om deres nye kvarter.

Se flere billeder på Jydske Dragonregiments facebook side.

Brigadens historie kan spores tilbage til 1863 med oprettelsen af 6. brigade, og brigaden fik sin ilddåb under krigen i 1864. Et mindre tomrum i brigadens historie fra 1910 til 1957, hvor brigaden gik fremad på ny med oprettelsen af 7. brigadegruppe. Brigadestaben har været kernen i oprettelsen af de danske kontingenter til internationale operationer i Kroatien 1991 og Irak 2003.

 

Brigadens heraldiske mærke er en redigeret udgave af Fredericia byvåben.
Mærket er en stående løve med en laurbærgren i venstre forpote og et sværd i højre forpote, som er løftet over løvens kronede hoved. Foran løvens højre fod er et skjold med Chr. V navnetræk. Mærket er forsynet med et bånd med brigadens motto: ”Pro 
Pace Armatus

 logo

Brinks box
Kayas Pizza box