Holstebro: Udnævnelse og gennemført korporaluddannelse

Get Fit aug19
Foto af HEC

I dag har ni dragoner fra Jydske Dragonregiment gennemført korporaluddannelse.

Af pressebefalingsmand
oversergent T. G. Anker

Dragonerne har alle gennemgået korporaluddannelsen på Hærens Sergentskole i Varde. De bliver endeligt udnævnt ved egen enhed, når de indtræder i en ledig korporalstilling.

Regimentet ønsker B.W. Olsen, C. Colding, T. Gregersen, M.B. Hansen, H. Kjær, A. Knight,

C.L.V. Nielsen, M.D. Stagis og C.G.A. Svensson tillykke med et veloverstået kursus.

Nye korporaler til Jydske Dragonregiment

Foto af HEC

Brinks box