Holstebro Kommune: Brevafstemning til valg

Foto: Colorbox, Stemmeurne

Holstebro Kommune holder lørdagsåbent, så du kan brevstemme til både Europa-Parlamentsvalget og Folketingsvalget. Se her hvilke lørdage de holder åbent.

Du har mulighed for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget fra den 15. april. Brevafstemning til Folketingsvalget er muligt fra den 15. maj.

Du kan afgive din brevstemme i Borgerservice i Vinderup, Ulfborg og Holstebro inden for den normale åbningstid.

Du kan brevstemme til og med torsdag den 23. maj kl. 17 til Europa-Parlamentsvalget. Til Folketingsvalget kan du brevstemme til og med lørdag den 1. juni kl. 16.

Lørdagsåbent for brevstemmer

  • Lørdag den 11. maj kl. 10.00 – 12.00 i Borgerservice Holstebro (kun til EU-Parlamentsvalg)
  • Lørdag den 18. maj kl. 10-12 i Borgerservice Holstebro (til EU- Parlamentsvalg og Folketingsvalg)
  • Lørdag den 25. maj kl. 10-12 i Borgerservice Holstebro (kun til Folketingsvalg)
  • Lørdag den 1. juni kl. 10-12 i Borgerservice Ulfborg og Vinderup. I Borgerservice Holstebro er åbningstiden 1. juni kl. 9-16. (kun til Folketingsvalg)

Når du brevstemmer, skal du huske at medbringe legitimation.

Brevstemme i hjemmet

Du har også mulighed for at stemme hjemme hos dig selv, hvis du:

  • På grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at møde op på valgstedet eller brevstemme i Borgerservice
  • Ikke har lejlighed til at stemme på sygehuse, plejehjem, beskyttede boliger og andre institutioner m.v.

Læs mere om hvordan for henholdvis EU-Parlamentsvalget og Folketingsvalget.

Skift af valgsted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at skifte valgsted.

Læs mere om hvordan for henholdvis EU-Parlamentsvalget og Folketingsvalget.

Kørsel af vælgere

På dagen kan ældre og svagelige vælgere få kørelejlighed til og fra valgstedet, hvis de ikke er i stand til selv at klare transporten. Kørslen sker så vidt muligt om formiddagen.

Læs mere om hvordan for henholdvis EU-Parlamentsvalget og Folketingsvalget.

 

Kayas Pizza box
Gaardhøje box 2019