Holstebro Kommune afventer detaljer fra afgjort sag i Afskedigelsesnævnet

Foto: Holstebro Rådhus

Holstebro Kommune afventer de nærmere præmisser for en afgjort sag i Afskedigelsesnævnet om en børnehaveklasselærer fra Vinderup Skole.

– I forhold til afgørelsen i Afskedigelsesnævnet er Holstebro Kommune meget tilfredse med, at dommeren bakker os op i vores fortolkning af ansvar og udførelse af folkeskolens tilsynsforpligtelse over for eleverne, fordi det fortsat ligger kommunen meget på sinde, at forældrene kan have tillid til, at vi varetager tilsynet med børnene i skoletiden på betryggende vis, siger Susanne Ebdrup, der er direktør for Børn og Unge i Holstebro Kommune.

Samtidig tager kommunen til efterretning, at Afskedigelsesnævnet har vurderet, at den konkrete tjenesteforseelse skulle have haft en mildere konsekvens.

Kommunen afventer nu at modtage sagens præmisser inden for cirka syv dage.

– Når vi har modtaget præmisserne, skal de nærlæses og på den baggrund kan vi vurdere og planlægge, hvordan vi vil agere på afgørelsen, siger Susanne Ebdrup.

Brinks box
Kayas Pizza box