Holstebro: Jydske Dragonregimentet fylder 339 år

Kejser Rasmussen, 3 ESK/V BTN, Eddie Djørup GSE/JDR. Foto: A.K. Petersen
I går fejrede Jydske Dragonregiment endnu engang fødselsdag på paradepladsen.

Af pressebefalingsmand
oversergent Tina G. Anker

På en lettere kølig 1. novemberdag fejrede regimentet 339 års fødselsdag med en fin parade. Tjenestegørende ved regimentet, Prinsens Musikkorps og estandartkommando fra V uddannelsesbataljon, havde taget opstilling på paradepladsen foran mindestenene. Pårørende til faldne soldater var inviteret til at deltage i paraden, så de sammen med regimentet kunne mindes deres faldne.

I forbindelse med paraden blev der uddelt påskønnelser og legater af oberst A. Poulsen. Efter paraden blev fødselsdagen traditionen tro fejret i respektive messer med nybagte boller og varm kakao. Følgende blev på dagen hædret:

Årets Dragonofficer 2018:

Årets DragonofficerMichael Kejser Rasmussen, 3 ESK/V BTN 

Officeren har siden sin tilbagevenden fra HSGS virket i funktionen som NK/UAFD. Aktuelt yder premiereløjtnanten en ekstraordinær indsats som NK for 3 ESK, ”Bulldoggen”, hvor PL har planlagt og tilrettelagt uddannelsen for HRU hold JUN18 i detaljer, hvor særligt planerne for funktionsuddannelsen og enhedsuddannelse gruppe, der er de to vigtigste områder i HRU, skal fremhæves positivt.

PL demonstrerer dagligt høj grad af initiativ, handlekraft og analytisk tænkning, og udviser altid loyalitet i stor udstrækning over for både ESK opgaveløsning, men også for bataljonen som helhed. PL er ærekær og dybt professionel, og han går altid forrest som det gode eksempel. Selvom PL er NK for Bulldoggen sidder han for nuværende og dobbeltjobber, eftersom PL videreføres i stillingen som NK/KMP i 2/II JDR. PL tager således ikke bare en tørn mere i HRU; han gør det i direkte forlængelse af nuværende HRU hold, og altså uden den mellemliggende periode på to måneder til rådighed, som normalt er tiltænkt planlægning og afspadsering mellem to HRU hold. Dette stiller store krav til PL evne til at balancere sin nuværende stilling med sin fremtidige stilling samt familielivet.

PL efterlever i øvrigt til fulde kendetegn ved dragonen:

–      Altid at yde sit bedste

–      At kunne virke selvstændigt

–      At være til at stole på

–      At være en god kammerat

Årets Dragonbefalingsmand 2018:

Årets befalingsmand
Eddie Djørup GSE/JDR

Seniorsergenten indstilles med baggrund i sin tjeneste som leder UMAK.  Seniorsergenten fremstår i sit daglige virke som en meget professionel soldat og mellemleder, der har haft en yderst positiv indvirkning på ånden og stemningen ved UMAK.
Serviceniveauet på UMAK er højt, hvilket blev set i forbindelse med en brugerundersøgelse tidligere i år, hvor enhederne udviste stor tilfredshed.

Resultatet er en samlet fortjeneste for UMAK, men det er også et udtryk for seniorsergentens holdning og indstilling til funktionen, der skinner igennem. Dette kombineret med gode lederegenskaber. Kvaliteter der bliver sat stor pris på.
Seniorsergenten bestrider også funktionen som leder vagt og sikkerhedsrådgiver, hvor han underviser enheder i farligt gods. Seniorsergenten er i forbindelse med tjenesten som leder vagt, året rundt, klar til at assistere hovedvagten som bagvagt.

Seniorsergenten er ikke bange for at ”tage” opgaver, og kan holde mange bolde i luften. Seniorsergenten udviser generelt et stort overskud og engagement, og løser de opgaver der bliver ham pålagt yderst tilfredsstillende, i et højt tempo, og med et godt overblik.

Seniorsergenten har særdeles gode samarbejdsevner, og er vellidt og respekteret af personel ved regimentet. Samlet set er seniorsergenten et godt eksempel til efterlevelse for alt tjenestegørende personel, og udnævnes derfor fortjent til ”årets dragonbefalingsmand 2018”.

Årets Dragon af konstabelgruppen 2018:
Billede tilgår:
korporal Jens Kristian Kjeldsen Hansen 1ESK/I BTN

Jens er soldat af den gamle skole. Han er en super dygtig og professionel soldat og klart en rollemodel for de yngre konstabler. Han har styr på sine ting og er altid velforberedt. Han er uddannet som våbenmekaniker men løser mange opgaver hos mekanikerne. Han har igennem de sidste år stået for oplæringen af de nye elektronikmekanikere, en opgave som han har løst på meget tilfredsstillende vis. Han er typen som altid går foran i opgaveløsningen og er en dygtig instruktør som formår at gøre tingene konkrete og lige til.

Udover at være mekaniker så er han også en dygtig infanterist som altid moser på. Det kan godt være at der er travlt på værkstedet, men når kommandodelingen skal på tur så er han altid at finde bag 12.7’et eller i gang med at oprette BSO/R3P sammen med resten af delingen. Det kan godt være at han har gjort det mange gange, men du hører ham aldrig brokke sig, heller ikke selvom vi er i gang med at oprette BSO for tredje gang og midt om natten.

Jens er et af de faste holdepunkter i eskadronen og værner meget om vores traditioner og vores holdning til at være soldat i Niels Kjeldsen eskadronen. Udover at være den professionelle soldat så er han også meget social og er altid med når der skal afholdes arrangementer både inden for eskadronen men også ved regimentet. Han er en fast del af eskadronens Nijmegen marchhold.

JDRI Hæderspris 2018, Årets Skytte pistol 2018 link

 

Galleri fra dagen.

Billeder: A.K. Petersen

Brinks box
Gaardhøje box 2019