Holstebro Bibliotek: Lån en legepose

Legeposerne er skræddersyet til de 0-3 årige børn og deres dagplejere, vuggestuer eller forældre.

Biblioteket har fokus på de 0-3 årige, når der gælder om at lege med former, farver, tal og ord

Et helt nyt bibliotekstilbud er klar på hylderne på Holstebro Bibliotek.

Fra den 15. juni kan dagplejere, vuggestuer og forældre låne legeposer, der indeholder øvelser til meditation og lege, der styrker de helt små børns motorik og sprog.

– Vi har lavet det nye tilbud, fordi det ikke er nok kun at tænke med hovedet. Vi har alle en krop i den anden ende af halsen, og den vil sindssygt gerne være med, også når det kommer til indlæring af former, farver, tal og ord. Alt bliver lidt nemmere og sidder bedre fast, når vi leger det ind. Legeposerne er et tilbud til de 0-3 årige og deres voksne og er tænkt som en hjælp til motoriklege og sprogindlæring, fortæller børnebibliotekar Rasmus Riishøj.

Skræddersyet

Legeposerne er skræddersyet til de 0-3 årige børn og deres dagplejere, vuggestuer eller forældre. Poserne kan åbnes og anvendes på biblioteket eller lånes med hjem til dagplejen, vuggestuen eller private.

Poserne rummer materiale til meditation med de helt små børn, som er udviklet af studerende fra VIA. Indholdet til bevægelseslege er blevet til i samarbejde med A-Sport og testet i motorikdagplejen i Holstebro Kommune, mens børnebiblioteket har stået for de litterære elementer til højtlæsning og sprogindlæring.

Poserne er udstyret med QR koder, der åbner for små videoer, som kan guide de voksne til, hvordan posernes indhold kan bruges.

– Vi har mange tilbud til især skolebørnene, men vi synes også, det er super vigtigt med lidt mere kærlighed til de allermindste borgere i Holstebro Kommune, siger Rasmus Riishøj.

Brinks box
Gaardhøje box 2019