Høringssvar til Holstebro Kommunes klimaplan vedrørende Storåen

DN Sekretariatet har med input fra DN Holstebro lavet et ret omfattende høringssvar til den netop overståede høring af cirka 500 siders materiale til belysning af de tanker Holstebro Kommune har gjort sig om fremtidig sikring mod oversvømmelser i Holstebro bymidte, der går helt ned til den betonindkapslede Storås bredder. Desværre er visionerne temmelig naturfjerne, hvilket foreningen påtaler, ikke mindst da kongstanken er endnu en dæmning på tværs af Storåen med opstemning af vand blandt andet oppe i Herning Kommune.

Læs høringssvaret

Brinks box
Noojins boks alm.