Hjælp med at rydde stranden for affald

Foto: Langs Vestkysten er der omkring 100 pallekasser som denne

Kom til Thorsminde den 4. maj, kl. 10.00, til et hyggeligt arrangement i anledningen af Nordisk Strandrydder Dag. Eller gi’ en hånd med at få fyldt de opstillede pallekasser med strandaffald andre steder langs Vestkysten.

For tredje år i træk er der Nordisk Strandrydder Dag under ledelse af Hold Danmark Rent. Syv vest- og nordjyske kystkommuner er aktive i kampagnen, som skal forebygge affald på strandene gennem mere viden, holdningsændring og mobilisering af frivillige indsamlere.

Traditionen tro bliver der også i år afholdt et indsamlingsarrangement i Thorsminde. Det er Thorsminde Borgerforening, der i samarbejde med Holstebro Kommune, er tovholder på dagens begivenheder.

Med start fra p-pladsen foran Strandingsmuseum St. George kl. 10.00 fordeles indsamlingsruterne til de fremmødte borgere og gæster, hvorefter alle spredes og gennemfører en grundig rengøring af strand, klitter, indfaldsveje mm.

Ca. kl. 12.30 tændes der op i grillen med lækre grillpølser til alle fremmødte som en hyggelig afslutning på dagens bedrifter.

Tjek alle events for Nordisk Strandrydder Dag langs Vestkysten på www.HoldDanmarkRent.dk

Syv specielle pallekasser klar til strandaffald

På kystlinjen fra Gaffelbjerg i syd til Thorsminde i nord er der opstillet syv pallekasser til strandaffald.
Placering af pallekasser langs Vestkysten.

En genbrugt europapalle med påmonterede sider og et informationsskilt på tre sprog udgør en meget effektfuld affaldsløsning, når det kommer til frivillig indsamling af marint affald langs kysten.

Kommunen har i år lavet specialfremstillet udstyrskasser i træ, som er opsat på pallekasserne. Udstyrskasserne indeholder bl.a. affaldssække og handsker fra HDR og er påsat teksten: Snup en pose!

Pallekassen virker positivt appellerende på turister såvel som lokale borgere og forsikrer samtidig strandens gæster om, at udfordringen med affald på stranden og i havet prioriteres og håndteres.

Hold Danmark Rent oplyser, at der i sæsonen 2018 blev målt en gennemsnitlig indsamlet mængde marint affald på knapt 0,5 tons pr. kasse.

Samlet set vil der i 2019 være knapt 100 pallekasser i anvendelse langs Vestkysten. Kasserne er primært tilgængelige fra primo april til medio oktober. Men Teknik og Miljø i Holstebro Kommune undersøger muligheden for at holde kasserne i drift hele året – evt. ved at placere kasserne bag klitterne i vinterhalvåret.

For foreninger:

Et nyt frivillighedskoncept ”Ren Natur” er også del af Nordisk Strandrydder Dag kampagnen i 2019. Her kan foreninger tjene sponsormidler til deres klubaktiviteter mod at samle affald i nærområdet.

Læs mere i nyheden Foreninger kan få sponsorkroner for at holde naturen ren

 

Kayas Pizza box