Helle Bro stopper som direktør i Holstebro Kommune

Fotograf: Ole Mortensen

Holstebro Kommunes direktør for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked har valgt at fratræde jobbet som direktør ved udgangen af september. Helle Bro er dog overtalt til at fortsætte med konsulentfunktioner på personaleområdet frem til sommeren 2020.

Det er en af kommunens mest erfarne topchefer, som 30. september træder ud af direktionen.

– Stort råderum til nytænkning, et godt samarbejde med mange dedikerede samarbejdspartnere og god opbakning fra chef, kolleger, politikere samt ikke mindst dygtige medarbejdere har gjort, at jeg har brændt for jobbet. Men nu vil jeg gerne prioritere mit liv og arbejdsliv anderledes med mindre ansvar og mere tid, forklarer Helle Bro.

– Jeg har været og er fortsat meget glad for mit virke i Holstebro Kommune også efter 19 år. Jeg har følt det som et privilegium, at det har været mit lod gennem mange år, siger Helle Bro.

 

Kommunaldirektør Lars Møller har været meget glad for Helle Bros indsats gennem årene, men han har også stor forståelse for hendes beslutning.

Det er aftalt, at Helle Bro i en tidsbegrænset periode påtager sig konsulentfunktioner bl.a. på personaleområdet inden overgang til pension.

– Det er rigtig godt, at vi kan trække på Helles erfaring og indsigt – også efter 30. september. Hun har i dag et meget stort forvaltningsområde med centrale strategier og opgaver, der peger væsentligt længere ud i fremtiden. Vi har fundet en løsning, nu hvor Helle ønsker at fratræde, hvor vi kan følge en række initiativer helt til dørs. Man kan sige, at kommunen har brug for, at Helle ikke slipper tøjlerne fra den ene dag til den anden, men stadig er rådgivende på udvalgte indsatser, siger Lars Møller.

Og en af de første opgaver bliver at arbejde med frontledernes vilkår og styrke deres position, da kompleksiteten for frontlederne har været støt stigende de senere år i takt med store omstillinger, effektiviseringer og øgede kvalitetskrav i kommunale tilbud, siger Lars Møller.

Kayas Pizza box
Noojins boks alm.