Helen fra Eritrea og Torben fra Ry starter på faglært uddannelse sammen

Foto: midtVask

I det midtjyske er 6 virksomheder gået sammen om at sikre sig tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft. IGU-ordningen bruges som opkvalificering af flygtninge til at kunne starte på en faglært uddannelse sammen med erfarne kolleger fra arbejdspladsen.

 

Efter en lang rejse fra Eritrea endte Helen og hendes familie i Ry, hvor hun efter en virksomhedspraktik på Pressalit indgik en IGU-aftale med virksomheden i foråret 2016. Helen blev en del af et virksomhedssamarbejde, hvor flygtninge over 3,5 år opkvalificeres til faglært industrioperatør sammen med en af virksomhedens eksisterende medarbejdere. Fra Pressalit starter bl.a. også Torben på 37 år, der har stor erfaring i at kvalitetssikre de toiletsæder, der forlader fabrikken, på industrioperatøruddannelsen.

“For mig var det en unik chance for at få et job. Nu kan jeg forsørge mig selv og være et forbillede for mine børn.” Citat: Helen Kidane Feshaye

Ansvarlighed er business:

For virksomhederne giver arbejdet i krydsfeltet mellem rekruttering, kompetenceudvikling og integration mening, da de i stigende grad oplever manglen på faglært arbejdskraft og samtidig kan medvirke til integrationen.

Hos Pressalit tror vi på, at ansvarlighed og præstation går hånd-i-hånd. Derfor er det naturligt for os at gå med i et virksomhedssamarbejde, der arbejder integreret med såvel rekruttering, kompetenceudvikling og integration.” Citat: Dan Boyter, Direktør Pressalit

Omdrejningspunktet er udviklingen af forretningsmodeller, der tænker økonomi for alle deltagere. Idéen til samarbejdet opstod på midtVask på baggrund af erfaringer med at løfte 73 ud af 120 medarbejdere i produktionen fra ufaglært til faglært gennem de seneste 5 år.

“Det her er ikke CSR – det er business. Vi skal sikre os kvalificeret arbejdskraft til vores udvikling og vækst. Vi har udviklet en forretningsmodel, hvor det er en god forretning at uddanne til faglært, både for den enkelte, for virksomheden og for samfundet.” Citat Pernille Lundvang, Chef for midtVask

Globale problemer – lokale løsninger:

Det er ikke kun i Østjylland, at det er en udfordring at sikre flygtninge varig permanent selvforsørgelse. Der har været interesse for tiltaget fra mange sider, hvilket blandt andet har medført, at midtVask har været ved FN i Genevé (UNHCR). Her har de holdt oplæg for Europas samlede flok af Flygtningehøjkommissærer, ligesom OECD har bedt om mere info om forretningsmodellerne.

“Det er selvfølgelig vildt, at vores virksomhedssamarbejde er centrum i verdensomspændende kampagner. For os og de virksomheder, vi samarbejder med, er det en naturlig måde at drive god forretning på.” Citat Pernille Lundvang, Chef for midtVask

Helt så meget fylder de vidtrækkende globale perspektiver nok ikke for Helen på denne dag i oktober, hvor hun sammen med 7 andre flygtninge og 8 erfarne medarbejdere udgør det første af de to hold, der nu starter uddannelsen til Industrioperatør.

“Jeg er spændt på det. Der er så meget vi skal lære, og jeg håber jeg kan finde ud af det.”Citat: Helen Kidane Feshaye

Virksomhedssamarbejdet består indtil videre af de seks østjyske virksomheder Grundfos, Pressalit, midtVask, Wavin, Kamstrup og Hospitalsenhed Midt. Der er etableret tæt samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, de 3 arbejdsmarkedskontorer, jobcentre, sprogcentre og erhvervsskoler.

Industriens Fond støtter projektets ledelse og konceptudvikling, se mere på:https://www.industriensfond.dk/VSA

Brinks box
Det Gamle Postkontor