Guide to Move: Frivilliges indsats virker

Aktive børn

Siden 2015 har Guide to Move hjulpet flere hundrede børn og unge mellem 0 og 18 år i gang med en fritidsaktivitet. Formålet er at finde en aktivitet, som kan være med til at skabe gode oplevelser, danne identitet og fællesskaber hos det enkelte barn.

Ni passionerede frivillige guider tilbyder fritidsvejledning til børn og forældre, så hvert enkelt barn får hjælp til at finde frem til lige netop den fritidsaktivitet, der har barnets interesse. De frivillige har forskellig baggrund, men har alle det tilfælles, at de brænder for at hjælpe børn, der gerne vil i gang med en aktivitet.

De frivillige sørger for, at barnet får en god og tryg opstart i aktiviteten, ved at følge barnet de første par gange. Det sikrer en stabilitet i barnets deltagelse i aktiviteten, og at barnet får mulighed for at danne relationer til andre børn.

Derudover følger guiderne op på barnets deltagelse, og de giver vejledning til forældrene om, hvilken positiv effekt det har for barnet at være med i en aktivitet, så de motiveres til at påtage sig de opgaver, der er, når man har et foreningsaktivt barn.

– Det betyder enormt meget, at man kan få lov til at hjælpe nogle børn, der måske ellers ikke var begyndt til en aktivitet. Det er det hele værd, når jeg ser, hvor glade børnene er for at begynde til noget, og hvor hurtigt de bliver en del af fællesskabet, siger Nathalie, der er frivillig i Guide to Move.

De frivilliges indsats virker. 65% af de børn, der har fået fritidsvejledning deltager stadig i deres aktivitet efter 3 måneder. Samlet set er det lidt over halvdelen af de børn, der begynder i en aktivitet gennem Guide to Move, der stadig er aktive efter 3 måneder. De frivilliges indsats bærer en stor del af æren for, at børnene fortsat deltager.

Guide to Move ligger i forlængelse af det Visionskommuneprojekt, som Holstebro Kommune er blevet udnævnt til at være del af i 2018-2023 i forbindelse med DGI og DIF’s vision ”Bevæg dig for livet”. Her er fokus på at få flere til at bevæge sig og blive en aktiv del af et fællesskab.

Få hjælp til at finde en aktivitet eller til at søge fritidspas her: www.holstebro.dk/GuideToMove

Fakta:

  • Guide to Move er et tilbud til alle 0-18-årige børn og unge i Holstebro Kommune, som ikke går til en fritidsaktivitet.
  • Tilbuddet indeholder fritidspas, som er økonomisk hjælp til kontingentstøtte, og vejledning i at starte i en fritidsaktivitet, som varetages af frivillige guider
  • Guide to Move er et samarbejde mellem Børn & Unge, Sport & Fritid i Holstebro Kommune samt DGI Vestjylland.
  • Antallet af børn, der tilknyttes en aktivitet gennem Guide to Move. I 2017 var 189 børn med i Guide to Move. I 2018 var tallet 288.

Brinks box
Noojins boks alm.