Gruppekonkurrence for Danmarks værnepligtige

Værnepligtige i kamp om guldet.

Af presse- og informationsofficer
premierløjtnant M. Veltzé

Uddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment har i denne uge haft ekstra mange værnepligtige indkvarteret på Dragonkasernen i Holstebro. Det skyldes, at bataljonen tirsdag og onsdag afholder gruppekonkurrence for alle værnepligtsenheder i Danmark. Et set-up, der involverer omkring 160 mand omfattende alt fra konkurrencedeltagere og reserver til disciplinledere og sekretariat, der løbende opdaterer resultaterne. ”Alle værnepligtsenheder er inviteret med til konkurrencen”, fortæller den ansvarlige for konkurrencen, premierløjtnant Nissen. Hun fortsætter: ”Der dystes i discipliner som de værnepligtige har været igennem siden de startede den 1. august 2017”.

Tirsdag mødte de deltagende hold i skydeterrænet i Borris, hvor der blev dystet i skarpskydning, observationsbane samt en fysisk test.

Onsdagens discipliner omfatter de mere ’bløde’ emner som samarbejdsøvelser og hjælp til samfundet. Også deciderede militære emner som at bringe gruppen i stilling og skyde på en modstander, gennemføre stillingsskifte med gruppen, skyde med skarpt på skydebanen samt de mere fysisk krævende emner som orienteringsløb, gennemføre vandpassage og gummibådssejlads indgår i disciplinerne. I alt 11 stationer med hver deres disciplin skal de 11 deltagende grupper igennem inden der i aften kan kåres en vinder.

”Selve formålet med konkurrencen er dels at kåre Danmarks bedste værnepligtsgruppe, dels at have opbygge venskaber på tværs af regimenterne”, fortæller premierløjtnant Nissen.

Præmieoverrækkelsen finder sted senere i aften. Der er således lagt i støbeskeen til en munter aften i konstabelmessen, når vinderen af de sidste par dages konkurrence skal fejres.

Efter to dages konkurrence ser den endelige placering således ud:
1. pladsen: Jydske Dragonregiment, 1. eskadron med 135 point.
2. pladsen: Jydske Dragonregiment, 4. kompagni med 131 point.
3. pladsen: Trænregimentet, 4. kompagni med 108 point.
4. pladsen: Trænregimentet, 5. kompagni med 107 point.
5. pladsen: Telegrafregimentet, Hovedkvarterskompagniet med 83 point.
6. pladsen: Ingeniørregimentet, 7. kompagni med 82 point.
7. pladsen: Ingeniørregimentet, 6. kompagni med 81 point.
8. pladsen: Gardehusarregimentet, 1. kompagni med 70 point.
9. pladsen: Gardehusarregimentet, Marineeskadronen med 62 point.
10. pladsen: Hærens Efterretningscenter, Uddannelseskompagniet med 50 point.
11. pladsen: Gardehusarregimentet, 1. kompagni med 47 point.

Stort tillykke til vinderne, der nu kan kalde sig Danmarks bedste værnepligtsgruppe – godt kæmpet!

Gruppekonkurrencen for de værnepligtige blev første gang afholdt i efteråret 2015 ved Gardehusarregimentet i Slagelse. For uddannelsesbataljonen er det anden gang konkurrencen afholdes i Holstebro.

Gruppekonkurrence

Gruppekonkurrence

Gruppekonkurrence

Gruppekonkurrence
Infoassistent: Alex Petersen.

Links:
TV MIDTVEST: Indlæg om konkurrencen

Uddannelsesbataljonens facebook-side

Hærens billedgalleri Jydske Dragonregiment

Kayas Pizza box